Ako budú vyzerať IKT v roku 2020?

Európska únia sa chce stať svetovým lídrom vo výskume a tvorbe inovácií v oblasti informačných a komunikačných technológií. Včera sa v Bruseli začalo verejné pripomienkové konanie o návrhu stratégie do roku 2020. Pripomienku môže vzniesť ktokoľvek.

IT firmy, odborníci, informatici, ale i laická široká verejnosť má od včera (4.9.) možnosť verejne pripomienkovať návrh stratégie výskumu a inovácií informačných a komunikačných technológií (IKT) v horizonte do roku 2020. V Bruseli začali verejné konzultácie o dokumente, ktorý by mal pomôcť EÚ stať sa počas najbližších 10 rokov svetovým lídrom v danej oblasti.

„IKT sú prvotnou hybnou silou inovácií a rozvoja globálneho hospodárstva, preto musí Európa pritiahnuť do výskumu a vývoja IKT investície spolu s tými najbystrejšími hlavami a nápadmi. Navyše, čelíme problémom s energiou, zdravím a starnutím, ktoré možno zvládnuť len pomocou riešení založených na IKT,” povedala Viviane Reding, komisárka zodpovedná za informačnú spoločnosť a médiá.

Ktokoľvek, kto chce pripsieť pripomienkou alebo odporúčaním k návrhu stratégie, môže tak učiniť do 7. novembra 2008. Potom Komisia verejné pripomienkovanie uzavrie a relevantné nápady zapracuje do textu. Komisárka Reding by mala definitívny návrh predstaviť na začiatku budúceho roka.

Verejné konzultácie sa zamerajú najmä na hľadanie odpovedí na tri základné otázky:

  • Ktorým hlavným problémom čelia výskum a inovácie v oblasti IKT?
  • Akým spôsobom a v ktorých oblastiach by malo byť cieľom Európy vedúce postavenie?
  • Akú úlohu zohrávajú verejné podniky pri presadzovaní Európy na poprednú pozíciu v inováciách IKT?

Zámer definovať stratégiu IKT do roku 2020 je okrem iného aj odpoveďou Komisie na správu Eska Aha, bývalého premiéra Fínska. V júni 2008 v nej upozornil, že EÚ v oblasti informačných technológií zaostáva za okolitým svetom. Pre ilustráciu, zatiaľ čo sa IKT v mnohých krajinách podieľa na výskume a inováciách 33 percentami, v Európe ich podiel nedosahuje ani štvrtinu. Problém tkvie predovšetkým vo veľkej rozdrobenosti prístupu k IKT v rámci EÚ.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA