Ako je to s lacným roamingom

Už v týchto dňoch musia operátori v celej Európe ponúkať nižšie ceny roamingových hovorov, pre sms-ky to však neplatí. Pre 140 miliónov ľudí, používajúcich každý deň v EÚ mobilný telefón, to môže znamenať výrazné zníženie nákladov pri pobyte v zahraničí.

Krátka správa

Pozorovatelia považujú toto nariadenie za dôležitý politický krok. Teraz je na politikoch EÚ, aby dokázali toto rozhodnutie „dobre predať“ verejnosti. Ľudia by práve na takýchto príkladoch mali chápať význam existencie spoločného európskeho nielen hospodárskeho, ale aj politického priestoru. Dlhodobo sa ukazuje, že občania na starom kontinente majú problém vnímať Úniu ako niečo užitočné pre ich každodenný život.

Tento prípad však môže mať naozaj veľký dosah, veď v Európe používa každý deň mobilný telefón vyše 140 miliónov ľudí. Mnohí sa však ešte len začínajú orientovať v tom, čo konkrétne im nové nariadenie prináša. Aj na Slovensku nie je zvykom sledovať nariadenia EK, široká verejnosť sa tým nezaťažuje už vôbec. Viete presne, ako má vyzerať váš účet už za júl, ak budete telefonovať v zahraničí?

V prvom rade bez výnimky platí, že nové ceny vám musia operátori účtovať už od 1. júla. Mobilný operátori budú musieť znižovať roamingové poplatky postupne. V prvom roku platnosti nariadenia (čiže už v tomto roku) bude maximálna výška odchádzajúceho roamingového hovoru 49 centov za minútu, pričom v druhom roku sa zníži na 46 a v treťom roku na 43 centov. Čo sa týka maximálneho poplatku v prípade prichádzajúcich roamingových hovorov, dohoda stanovuje 24 centov v prvom roku, znížených na 22 centov v druhom a 19 centov v treťom roku platnosti nariadenia.

Operátori budú mať povinnosť informovať svojich zákazníkov o nových tarifách a možnostiach do 30 dní od vstupu nariadenia do platnosti (do 30. júla 2007), a zákazníci dostanú následne 2 mesiace na to, aby sa rozhodli, či chcú využívať eurotarifu, alebo iný roamingový balík. Operátor bude musieť zákazníkovej voľbe vyhovieť do 30 dní od podania jeho žiadosti. Zákazníci budú mať pritom právo prechádzať medzi eurotarifou a inými tarifami.

Ak sa v rámci spomínaných dvoch mesiacov zákazník nerozhodne pre žiadnu konkrétnu tarifu, bude do výhodnej eurotarify zaradený automaticky. Naopak, tí zákazníci, ktorí už využívajú výhody nejakého lepšieho roamingového balíka, do eurotarify automaticky prepnutí nebudú a budú môcť aj naďalej využívať vopred dohodnuté zvýhodnené podmienky. V každom prípade ich však operátori musia o nových výhodách plne informovať.

Roamingový balíček sa nebude vzťahovať na prenos dát prostredníctvom SMS a MMS.

Len málokedy možno vidieť na európskej úrovni také rýchle konanie, ako v prípade obmedzenia vysokých cien roamingových hovorov. Od predloženia návrhu nariadenia Európskou komisiou až po jeho vstup do platnosti prešlo len necelých 11 mesiacov. Predseda Európskeho parlamentu Hans-Gert Pöttering upozornil, že „od týchto letných prázdnin budú európski občania profitovať z trvalo znížených cien roamingových poplatkov. Európska únia tým odstránila jednu z veľkých prekážok konkurencieschopnosti vnútorného trhu a voľného pohybu v rámci Únie“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA