Cloud computing využíva len štvrtina počítačových užívateľov

Napriek tomu, že cloud computing patrí k najrýchlejšie rastúcim segmentom ekonomiky s potenciálom vytvoriť 1,5 mil. pracovných miest v najbližších piatich rokoch, jeho znalosť medzi bežnými užívateľmi je nízka.

IT
zdroj : needpassion.blogspot.com

Nezisková organizácia Business Software Alliance (BSA) zistila na vzorke 4 000 respondentov, že len necelá štvrtina (24 %) z nich využíva aplikácie, založené na cloud computing. V globále je to 34 %.

Na druhej strane však až 65 % PC užívateľov vyhlásilo, že nikdy o pojme cloud computing nepočuli.   Cloud computing umožňuje skladovanie dát na vzdialených serveroch.

Podľa riaditeľa BSA Roberta Holleymana predstavuje cloud computing pre európsku ekonomiku ohromné výhody. Vládam, firmám, ale aj bežným užívateľom sprístupňuje IT služby efektívnejšie a lacnejšie ako kedykoľvek predtým.

„Žiaľ, väčšina počítačových užívateľov len málo rozumie tomu, čo cloud computing je a doteraz nezúžitkovala príležitosti, ktoré cloud computing ponúka,“ povedal Holleyman.

Prieskum tiež ukázal, že znalosť pojmu sa v rámci Európy líši. Kým v Británii ho pozná 28 % užívateľov, v Poľsku a vo Francúzsku len 9, resp. 10 %.

Z užívateľov, ktorí využívajú cloud computing, tak robí pre osobné účely 86 % a pracovné účely len 29 %. Najpoužívanejšie aplikácie sú emaily (79 %), online spracovanie textu (36 %) a ukladanie fotografií a online hry (35 %).

Na jeseň má Komisia predstaviť stratégiu rozvoja cloud computing pre Úniu. EK sa chce zamerať na regulačné prostredie v snahe motivovať firmy a verejnú správu lepšie zužitkovať potenciál cloud computing.

„Aby mohla Európa žať všetky výhody, potrebuje kohézny digitálny trh, ktorý bude globálne integrovaný a zaistí, že európski užívatelia si budú môcť slobodne vybrať najlepšie možné cloud služby,“ povedal Holleyman.

Pozadie

Cloud computing zahŕňa celú škálu infraštruktúry, softvéru, dát a aplikácií, ktoré sú dostupné prostredníctvom internetu.

Štúdia, ktorú vydala Univerzita v Miláne v roku 2010 odhadla, že cloud computing má potenciál vytvoriť 1,5 mil. nový pracovných miest len v Európe v priebehu následujúcich päť rokov. Obrat sektora bol v roku 2010 odhadovaný na 26,7 mld. eur.

EÚ je napriek silným deklaráciám o podpore cloud computing opatrná aj z dôvodu, že by muselo byť veľké množstvo verejných a komerčných dát umiestnených na serveroch mimo národných hraníc, či dokonca mimo kontinentu.

REKLAMA

REKLAMA