Digitálna televízia: vládna koalícia podporuje verejnoprávny multiplex

V Bratislave dnes zasadal parlamentný výbor pre kultúra a média, ktorý neschválil pozmeňujúce návrhy k zákonu o digitálnom vysielaní.

Krátka správa

Výbor Národnej rady pre kultúru a média dnes nepodporil ani jeden z pozmeňujúcich návrhov k zákonu o digitálnom vysielaní. Pozmeňujúce návrhy reprezentujú predstavy vysielateľov. Podľa viacerých poslancov mediálneho výboru parlamentu je potešiteľné, že návrhy vychádzali z materiálu, ktorý spracovali vysielatelia spoločne. Súkromní vysielatelia sa dohodli s verejnoprávnou televíziou na návrhu, ktorý na jednej strane umožní zriadenie verejnoprávneho multiplexu a zároveň minimalizuje problémy s pokrytím siete digitálnym signálom v období, kedy sa bude prechádzať z analógového na nový, digitálny typ vysielania.

„Po diskusii s vysielateľmi o predmetnom návrhu som sa rozhodol osvojiť si ho a preto je oficiálne predložený na rokovanie parlamentu,“ oznámil predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany Rafael Rafaj. Napriek neúspechu v gestorskom výbore bude pozmeňujúci návrh predložený aj plénu.

Hoci sa hlasovanie hlasovaniu v mediálnom výbore skončilo takto, generálny riaditeľ Slovenskej televízie (STV) Radim Hreha je presvedčený, že plénum Národnej rady zriadenie verejnoprávneho multiplexu schváli. Vychádza z toho, že všetci vládni poslanci, ktorí boli prítomní na zasadaní výboru návrh R. Rafaja podporili. Počíta s tým, že ich postoj sa prenesie aj do pléna a tak podpora v celej Národnej rade bude dostatočná. „Napokon náš návrh neprešiel len o jeden hlas,“ dodal R. Hreha. Vládni a opoziční poslanci sa však nedokázali dohodnúť ani na jednom z pozmeňujúcich návrhov, úspešná nebola ani iniciatíva poslankyne magdy Vášáryovej (SDKÚ).

Generálny riaditeľ televízie Markíza Václav Mika v tejto súvislosti pre TASR povedal, že „prechod z analógového na digitálne vysielanie je nevyhnutné harmonizovať“ a práve preto prišli vysielatelia s pozmeňujúcim návrhom. „Budem sa usilovať využiť zostávajúci čas a priestor na to, aby som dokázal vysvetliť pozitíva, ktoré náš návrh prináša,“ dodal V. Mika. Aj on preto verí, že napokon sa pre návrh podarí získať dostatočnú väčšinovú podporu Národnej rady.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA