Digitálne technológie menia obchodné stratégie

Podobne ako je YouTube výzvou pre klasické televízne vysielanie, streamovanie audiostopy nástrojom pre expanziu nových rozhlasových staníc, alebo ako Facebook a MySpace diktujú témy pre spoločenskú a politickú diskusiu, rovnakou mierou sa informačné a komunikačné technológie podpisujú pod definovanie obchodných stratégií moderných firiem. Čoraz vplyvnejším sa stáva aj koncept tzv. zelených informačných technológií.

„Digitálny ruch je o informačných a komunikačných technológiách, ktoré hĺbkovo a často šokujúco menia obchodné modely,“ konštatuje správa „Digitálny ruch,“ ktorá analyzuje dopad technológií na podnikanie a obchodné stratégie firiem. Dodáva, že „tento ruch, podobne ako telefón či automobil, premieňa trh a spoločnosť tak zásadne, že môže trvať desaťročia, pokiaľ sa ukážu všetky jeho účinky.“

Základným posolstvom analytickej štúdie je poznatok, že v dobe IT technológií už nezáleží len na dokonalosti obchodnej stratégie, ale miera úspechu firmy sa odvíja vo veľkej miere od jej schopnosti prispôsobiť sa zmenenej realite a využiť príležitosti, ktoré ponúka digitálny svet. Štúdia sa zamerala na sedem základných fenoménov, ktoré možno pokladať za formy „digitálneho ruchu:“

  • nové médiá,
  • život v novej (virtuálnej) realite,
  • sociálna sila,
  • informačná transparentnosť,
  • nové trendy vzájomného prepájania vecí,
  • zmena platforiem,
  • inteligentnejší svet.

Pod novými médiami sa chápu blogy, sociálne siete a podobné web 2.0 aplikácie, ktoré umožňujú zdieľať osobný život s okolitým svetom. „Sú to občianska žurnalistika, blogovanie, podcasty, undergroundová hudba, či užívatelia mobilných telefónov,“ ktorí sú výzvou pre klasické televízne a rozhlasové médiá. Správa ako príklad uvádza knihu, ktorá bola zostavená z pôvodne krátkych textových správ SMS a neskôr vydaná v Japonsku. Jej jednotlivé diely obsadili prvých 5 priečok najpredávanejších knižne vydaných noviel.

Nemenej dôležitým fenoménom je skutočnosť, že „virtuálne svety a virtuálna realita zohrávajú čoraz dôležitejšiu rolu v našich osobných a pracovných životoch,“ konštatuje analýza. Ako príklad sa uvádza projekt Second Life, ktorý je nielen obľúbenou sociálnou sieťou, ale aj virtuálnym trhom, na ktorom sa dajú zarobiť reálne peniaze.

Spomedzi ostatných fenoménov stojí za zmienku napríklad zmena platforiem. Čoraz viac firiem si začína budovať tzv. zelený imidž. V rámci vývoja informačných a komunikačných technológií ide o trend presadzovania „zelených informačných technológií.“ Ako príklad sa uvádza logistika. Firma, ktorá sa chce zaradiť medzi skupinu dominantných hráčov na trhu už nemyslí len na to, aký obal zvolí pre svoj výrobok, ale pomocou IKT sa snaží optimalizovať jeho dopravu. Znamená to, že vyberá špecifický spôsob dopravy, konkrétne komerčné nákladné linky a podobne. Cieľom je nielen minimalizovať čas prepravy, ale súčasne dopraviť tovar pri čo najmenšej spotrebe energií.

Správu „Digitálny ruch“ vypracovalo Leading Edge Forum spoločnosti CSC. IT spoločnosť sa zaoberá zlomovými digitálnymi technológiami od roku 1999. Súčasná správa identifikuje aktuálny „digitálny ruch,“ ktorý je dôsledkom vývoja priemyslu informačných technológií a komunikácií.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA