Správnym spotrebiteľom cez e-Learning

Komisia podporila vytvorenie online vzdelávacieho nástroja pre spotrebiteľov - DOLCETA.

Krátka správa:

Bežný spotrebiteľ sa neraz ocitne doslovne v „labyrinte práv, povinností, záruk a podmienok“. Aj preto sa Európska komisia rozhodla podporiť vytvorenie internetovej stránky DOLCETA, ktorá má služiť ako vzdelávací nástroj spotrebiteľov, čomu napovedá už aj samotný názov DOLCETA („Development of Online Consumer Education Tools for Adults / Rozvoj online vzdelávacích nástrojov spotrebiteľa pre dospelých).

Partnermi projektu je 25 členských štátov Európskej únie a jeho výsledok je interaktívnym nástrojom informácií, poradenstva a tréningu pre spotrebiteľov.

Spotrebiteľom prostredníctvom stránky môže získať potrebné kompetencie pre porovnanie produktov a služieb na trhu, rozhodovanie sa pri nákupoch a pre ochranu svojich práv spotrebiteľa. Právne i praktické informácie sú prispôsobené domácim podmienkam každej krajiny.

Spotrebitelia tu nájdu aj právne i praktické odpovede na často kladené otázky a na najproblematickejšie situácie, v ktorých každodenne ocitajú. Pre lepšie pochopenie poskytovaných informácií je teoretický výklad kombinovaný s praktickými cvičeniami a príkladmi.

Stránka môže byť použitá ako pedagogický nástroj pre trénerov a učiteľov. Tréningový manuál obsahuje dva diferencované moduly:

  • Modul 1 – „Práva spotrebiteľa“ sa skladá z 8 tém: Kúpna zmluva, Označovanie cenami, Zásielkový predaj, Reklama, Bezpečnosť výrobkov a služieb, Urovnávanie sporov, Jednotný trh a Podrobnosti.
  • Modul 2 – „Finančné služby“ sa zaoberá osobitosťami finančných služieb pre spotrebiteľov. Skladá sa zo 6 tém: Spotrebný úver, Hypotéka, Vedenie bankového účtu, Platobné prostriedky, Úspory a Investície.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA