EP: On-line hudba potrebuje záväznú legislatívu

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) žiadajú Komisiu, aby o on-line hudbe vydala smernicu, odporúčanie podľa nich nestačí.

Krátka správa

Poslanci EP dnes schválili iniciatívnu správu reagujúcu na rozhodnutie Európskej komisie (EK) vypracovať odporúčanie pre spravovanie on-line hudobného trhu v EÚ, vrátane autorských práv. Odporúčanie o cezhraničnej správe autorských práv pre on-line hudobné služby prijala EK v októbri 2005. Eurokomisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy o ňom vtedy povedal, že ide o „mäkké legislatívne opatrenie, ktoré má dať trhu šancu pohnúť sa správnym smerom“. Ten sa však podľa neho začal riadiť, čo podľa poslancov znamená, že odporúčanie prekročilo oblasť obyčajného výkladu platných predpisov.

EP preto v schválenej správe žiada Komisiu, aby odporúčanie nahradila nariadením EK, čiže záväzným legislatívnym aktom, ktorý by zaručoval ochranu autorských práv a zároveň zabezpečil kultúrnu pluralitu. Návrh správy predložila maďarská socialistická poslankyňa Katalin Lévai. Vzhľadom na legislatívny proces EÚ by o smernici rozhodoval aj parlament, ktorý chce, aby garantovala ochranu kultúrnej rozmanitosti Európskej únie a ochraňoval miestnych a menšinových umelcov, či ich repertoár. Eurokomisár Vladimír Špidla dnes poslancom prisľúbil, že EK sa návrhom bude zaoberať.

Autorské práva hudobných umelcov v Únii teraz reprezentujú kolektívni správcovia, na Slovensku ním je Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA). Ten ochraňuje práva nielen na národnej úrovni, ale prostredníctvom bilaterálnych dôhod aj na medzinárodnej. EK navrhuje liberalizovať trh s autorskými právami, vytvoriť multiúzemné a paneurópske licencie a umožniť umelcom členstvo v ktoromkoľvek autorskom ochrannom zväze, bez ohľadu na to, z ktorej členskej krajiny pochádzajú. Vraj to povedie k vyššej konkurencieschopnosti, i k technickej inovácii.

Európski poslanci  sa však obávajú, že takýto postup by brzdil národné a miestne hudobné trhy, namiesto toho, aby zainteresovaných umelcov a vydavateľov podporoval. S EK súhlasia v tom, že paneurópske licencie by mali byť prístupné z hociktorého ochranného zväzu. Lenže najväčší vydavatelia pochopili odporúčanie ako signál na stiahnutie „medzinárodného“ repertoáru – ktorý majú v rukách – zo siete národných zväzov a na jeho odovzdanie do rúk jednému alebo malému počtu obrovských zväzov. Tie tak získali exkluzívny mandát na reprezentovanie týchto práv v celej EÚ, čo ohrozuje pôvodný zámer – t.j. zvýšenie hospodárskej súťaže.  

Poslanci dnes preto navrhli zaviesť riadenú hospodársku súťaž na podporu modernizácie a konkurencieschopnosti v oblasti on-line hudobných trhov, čím sa má ochrániť kultúrna pluralita a kreativita, ako aj zaručiť, že všetci držitelia práv, bez ohľadu na národnosť, budú mať spravodlivý podiel na vybraných autorských honorároch. Správu schválili bez vážnejších zmien, tá však nemá právnu záväznosť.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA