EÚ vyšetruje výrobcov mikročipov

Európska komisia vykonala sériu náhodných a neohlásených inšpekcií výrobcov elektronických mikročipov. Začalo vyšetrovanie, či sa vybrané spoločnosti nesprávajú kartelovo a neporušujú pravidlá hospodárskej súťaže.

Európska komisia dnes (7.1.) potvrdila, že od 21. októbra uplynulého roka vykonala sériu náhodných a neohlásených kontrol firiem, ktoré vyrábajú elektronické mikročipy. Spoločnosti, ktorých miniatúrna elektronika sa používa v SIM kartách pre mobilné telefóny, elektronických identifikačných a platobných kartách, musia preukázať, akým spôsobom stanovujú ceny za svoje produkty a aká je ich marketingová stratégia.

Európska komisia má podľa vlastných vyjadrení podozrenie, že niektoré nemenované firmy sa správajú kartelovo, čo znamená, že si vymieňajú citlivé obchodné a technologické informácie, dohodou stanovujú ceny pre svoje produkty a delia si sféry vplyvu na trhu. Takéto obchodné praktiky sú v rozpore s článkom 81 zakladajúcich zmlúv o Európskych spoločenstvách.

Náhodné inšpekcie sú prvým krokom v procese vyšetrovania. Komisia zatiaľ nepozná predbežný časový harmonogram, dokedy by mali byť známe závery. Ako uvádza na svojich stránkach, všetky firmy budú mať príležitosť vysvetliť svoje obchodné stratégie a bude im daná možnosť obhájiť sa.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA