Eurofondy: štúdia o budovaní rýchleho internetu

Ministerstvo financií už hľadá záujemcov o vypracovanie prvej podkladovej štúdie pre OPIS, ponúka až 38 a pol milióna korún.

Krátka správa

Výkonný riaditeľ občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu Milan Ištván si nemyslí, že bezmála 40 miliónov za štúdiu uskutočniteľnosti pre operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) sú vyhodené peniaze. Reaguje tak na kritiku niektorých odborníkov, ktorá sa minulý týždeň objavila v médiách. Ministerstvo už vlani avizovalo, že pred vyhlásením výziev si nechá vypracovať takéto štúdie pre každú prioritnú oblasť OPIS. „Štúdie uskutočniteľnosti nám odhalia, v akom stave príslušná oblasť je, akými problémami prechádza, aké ciele sú reálne a aké náklady si to všetko asi vyžiada,“ vysvetľuje riaditeľka odboru riadenia OPIS na MF SR Denisa Žiláková.

M. Ištván si myslí, že vyhlásiť výzvy na podávanie projektov bez takýchto podkladov by bolo mrhaním verejných financií.: „Štúdia by mala zadefinovať prioritné regióny, vyhodnotiť rôzne technologické a prevádzkové modely, rozpočtové nároky, ako aj dlhodobú udržateľnosť projektov.“ Ministerstvo sa vďaka takémuto postupu môže vyhnúť mnohým omylom a chybám, ktoré v minulom období viedlo k nehospodárnemu vynakladaniu európskej finančnej pomoci.

MF SR zverejnilo vo Vestníku verejného obstarávania predbežné oznámenie, podľa ktorého si onedlho objedná „vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti zameraných na rozvoj širokopásmového internetu s dôrazom na efektívnosť a účinnosť projektov, technologickú neutralitu a rozvoj efektívnej súťaže.“ Na jej základe bude podporovať budovanie vysokorýchlostného internetu v regiónoch, kde to komerčný telekomunikačný operátori nerobia.

Milan Ištván vidí najväčší potenciálny prínos „v budovaní metropolitných optických sietí, kde vlastníkom samotnej infraštruktúry budú mestá a obce, ale prevádzku a poskytovanie služieb by mali na starosti komerčné subjekty, napríklad alternatívni a regionálni telekomunikační operátori.“ Podľa Ištvána je možné sa dnes inšpirovať pri hľadaní optimálneho modelu budovania a prevádzky takýchto optických sietí aj príkladmi zo Slovenska, napríklad mestami Zvolen a Trnava. Štúdia musí reflektovať a rešpektovať kompetencie a rozvojové záujmy územnej samosprávy.

Štúdia bude slúžiť na vypracovanie a zverejnenie výzvy pre tretiu prioritnú os OPIS, ktorou je „zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu“. Odborníci upozorňujú, že štrukturálne fondy Európskej únie môžu prostredníctvom OPIS výrazne pomôcť znížiť zaostávanie Slovenska pokiaľ ide o rozšírenie vysokorýchlostného internetu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA