Europoslanci odhlasovali prísnejšie pravidlá nákupov na internete

Národné dozorné orgány získajú o dva roky nové kompetencie, medzi inými aj možnosť vystupovať pri námatkových kontrolách inkognito.

Európsky parlament dnes (14. novembra) na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu schválil novú legislatívu o ochrane spotrebiteľa pri nákupoch cez internet. Rýchlejšie by vďaka nej mali byť odhaľovaní aj nepoctiví predajcovia. Nápomocná bude tiež pri cezhraničnom nákupe na spoločnom európskom trhu.

Ochrana spotrebiteľa sa naprieč Európou výrazne líši

Legislatívu pre Európsky parlament pripravovala česká europoslankyňa Olga Sehnalová (S&D), podľa ktorej prispeje k nastaveniu férových podmienok na celoeurópskom trhu.

„Zákon bude účinným nástrojom na postihovanie všetkých dobre známych nezákonných praktík, ale poslúži tiež napríklad v boji proti dvojitej kvalite výrobkov a všade tam, kde sú spotrebitelia diskriminovaní alebo sa s nimi nejedná fér,“ napísala europoslnkyňa na svojej webovej stránke.

Dozorné orgánu budú kontrolovať aj inkognito

Dozorné orgány v jednotlivých štátoch Európskej únie získavajú vďaka schválenej legislatíve aj nové právomoci. Okrem iného budú môcť vyšetrovať a vymáhať nápravu napríklad nákupom pod skrytou identitou, alebo vyžadovať pozastavenie internetové stránky v prípade, že jej prevádzkovateľ nereaguje a odmieta vykonať požadovanú nápravu.

Dozorné orgánu budú môcť tiež požadovať informácie od registrátorov domén a bánk na zistenie totožnosti zodpovedného obchodníka.

Pre spotrebiteľov bude vďaka nej jednoduchšie domáhať sa nápravy aj vtedy, ak si tovar kúpi v inom členskom štáte Európskej únie.

Nové pravidlá do internetového obchodu intenzívnejšie zapoja aj spotrebiteľské organizácie.

Organizácia spotrebiteľov varuje pred zmenami v zákone o online nakupovaní

Nejasné pravidlá o delení právomocí

Ochrana spotrebiteľa a súvisiace právomoci sú prevažne v rukách jednotlivých členských krajín Európskej únie. Tie zároveň nemajú záujem sa ich vzdávať.

Spoločný trh, ako aj súvisiace riešenie v súčasnosti často diskutovaného problému dvojakej kvality potravín si však vyžaduje rovnaké postupy, ako aj prehlbovanie vzájomnej spolupráce národných kontrolných orgánov.

Právomoci, ktoré má v tejto oblasti Európska komisia, sú definované nejasne a v mnohom nedostatočne, pripomína aj slovenská europoslankyňa Monika Beňová.

„Ak chceme napríklad v prípade potravín spoločné štandardy, musí ísť o rozhodnutie lídrov národných štátov. Akákoľvek harmonizácia a ani konkrétne kroky k rovnakej kvalite bez ich súhlasu nebudú,” uviedla.

Kvalita a bezpečnosť potravín sú dve odlišné veci, pripomínajú experti

Nová legislatíva, ktorú dnes poslanci v Štrasburgu schválili, je súčasťou balíčka právnych predpisov, ktoré Európska komisia predstavila už minulý rok. Do platnosti by mala vstúpiť o dva roky.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA