Európske krajiny odmietajú telekomunikačný balík

V diplomatických kruhoch sa začínajú objavovať informácie, že európski ministri telekomunikácii majú zásadné výhrady voči niektorým opatreniam, ktoré obsahuje návrh tzv. telekomunikačného balíka. Okrem vytvorenia nadnárodného telekomunikačného úradu sa najspornejšou otázkou zdá byť prerozdelenie rádiového spektra.

Diplomati európskych krajín pre EurActiv povedali, že mnohé členské krajiny odmietajú niektoré zo zásadných návrhov, ktoré v tzv. telekomunikačnom balíku predstavila komisárka Viviane Redingová, zodpovedná za informačnú spoločnosť a médiá. Ide predovšetkým o dva návrhy:

  • právomoc Európskej komisie za istých okolností vetovať rozhodnutia národných regulátorov telekomunikácií, resp. plán na ustanovenie nadnárodného úradu, ktorý by stál nad národnými regulátormi v oblasti telekomunikácií,
  • rozhodnutie o opätovnom prerozdelení digitálnej časti rádiového spektra, z ktorého by mali po novom profitovať nie televízie, ale najmä mobilní operátori.

Dôvodom pre nespokojnosť členských krajín je pevné odhodlanie komisárky presadiť telekomunikačný balík v takej podobe, ktorá by dala Komisii do rúk nástroje pre efektívnu liberalizáciu, resp. regulovanie sektora telekomunikácií. Diplomati na okraj Redingovej postoja pre EurActiv povedali, že názory Rady „sa neberú do úvahy.“ Do zákulisnej diskusie sa rozhodli zasiahnuť aj niektorí európski poslanci, ktorí zaslali Rade list a vyzvali v ňom, aby sa európske inštitúcie dohodli na spoločnom kompromisnom riešení.

Členské krajiny, ako i európski poslanci, sa v minulosti viackrát vyjadrili proti vytvoreniu nového telekomunikačného úradu, ktorý by mal nadnárodný charakter. Ako kompromis ponúkli posilnenie práv súčasnej Skupiny európskych regulátorov telekomunikácií (ERG).

V otázke prerozdelenia digitálnej časti rádiového spektra zdieľajú členské krajiny názor, že Komisia presadzuje „dva protichodné smery.“ Na jednej strane žiada flexibilné prideľovanie frekvencií pre digitálny signál, na druhej strane volá po širšej európskej harmonizácii. Diplomati pre EurActiv vysvetľujú, že flexibilita, ako si ju predstavuje komisárka, nie je realizovateľná pre rad politických a technických dôvodov. Jednoducho povedané, žiaden zo štátov sa nechce zrieknuť frekvencií, ktoré používajú televízie a na ktorých sa tradičnej poskytujú služby s významným politických a sociálnym dopadom. Na druhej strane, z technického hľadiska sa obávajú, že poskytovanie niekoľkých digitálnych služieb na jednej frekvencii môže viesť k zníženiu ich kvality, resp. môže to spôsobovať ich vzájomné ovplyvňovanie sa.

O návrhu telekomunikačného balíka budú ministri telekomunikácií rozhodovať na zasadnutí Rady 27. novembra 2008. Európsky parlament by sa mal návrhom legislatívy zaoberať v druhom čítaní v apríli na budúci rok.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA