Google chce harmonizovať európsku legislatívu

Internetový vyhľadávač Google má záujem, aby EÚ harmonizovala legislatívu a globálne pravidlá pre ochranu elektronických údajov. Americká firma to povedala na prvom stretnutí expertnej skupiny Európskej komisie, ktorej cieľom je preskúmať súčasný právny rámec.

Google, ktorý je v súčasnosti dominantným internetovým vyhľadávačom, podporil Európsku komisiu v jej vízii harmonizovať a novelizovať európsku legislatívu v oblasti ochrany údajov v on-line svete.

Za normálnych okolností IT spoločnosti informácie o užívateľoch využívajú iba pre účely skvalitnenia poskytovaných služieb. Na druhej strane, v prípade extrémnych situácií môžu verejné orgány o tieto dáta požiadať v zmysle národných legislatív. Kompletný balík informácií však neobsahuje len identifikačné údaje o osobách, ale aj záznamy o ich aktivitách, záujmoch a súkromí.

Google a iné americké IT giganty preto žiadajú od EÚ, aby harmonizovala príslušnú legislatívu. Firmy argumentujú, že zatiaľ čo v USA sa môžu voči príkazom na vydanie informácií o užívateľoch brániť, v európskych krajinách je situácia nejednoznačnejšia.

Americká spoločnosť Google sa na prvom stretnutí expertnej skupiny Komisie, ktorej cieľom je preskúmať súčasne platnú legislatívu v oblasti ochrany elektronických informácií, vyslovila v prospech jednotnosti a modernizovania právnych nástrojov v členských krajinách. Okrem zástupcu Google sedia v skupine: predstaviteľ spoločnosti Intel, dvaja renomovaní právnici a zástupca úradov na ochranu súkromia.

Vytvorenie „európskeho regulátora pre ochranu údajov by bolo cestou napred,“ hovorí zástupca Google, Peter Fleischer. Hoci americký gigant vo všeobecnosti podporuje zámer Komisie chrániť užívateľov internetu, namieta voči návrhu, podľa ktorého by musel každý interaktívny portál vyžadovať od návštevníka explicitný súhlas na zber informácií v prípade, že sa takéto dáta nepovažujú za súkromné, resp. portál ich automaticky anonymizuje.

Ochrana údajov v prostredí internetu sa v súčasnosti riadi ustanoveniami smernice z roku 1995, ktorá vychádza z dobových reálií, kedy bol on-line svet iba v počiatkoch a veľká väčšina súčasných technológií neexistovala. Aj napriek tomu, že Brusel prijal v roku 2002 ďalšiu smernicu o ochrane súkromia v elektronických médiách, európska legislatíva ako taká je zastaralá a zaostáva za najnovšími technologickými trendmi a rizikami, ktoré priniesol pokrok za ostatné roky.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA