Informačné technológie si razia cestu do europarlamentu

V Európskom parlamente sa nedávno diskutovalo o klimatických zmenách inovatívnym spôsobom. Diskusiu nemoderoval človek, ale počítač. Nextmoderator, ako sa manažér diskusie nazýva, využíva moderné informačné a komunikačné technológie spôsobom, ktorý zabraňuje duplikovaniu myšlienok a súčasne filtruje príspevky, ktoré sa netýkajú hlavnej témy.

„Komplexnosť a dynamika vo svete čoraz viac prevyšujú kapacitu rozumových schopností jednotlivca. Čas jednotných veľkých myšlienok, ktoré riešia problémy, je za nami,“ hovorí profesor Peter Kruse, ktorý sa venuje psychológii. V tomto duchu a v snahe čo najprehľadnejším spôsobom diskutovať zvolil Európsky parlament interaktívny nástroj „Nextmoderator“ ako platformu pre diskusiu počas schôdzky na vysokej úrovni o klimatických zmenách. Interaktívna panelová diskusia sa uskutočnila 11. novembra 2008.

Psychológ Kruse tvrdí, že problematika klimatických zmien je natoľko komplexná, že človek nemá mozgovú kapacitu na uvažovanie o všetkých dôsledkoch a detailoch, ktoré so sebou prinášajú. Prirovnáva ich k ekonomike: „Žiadny z ekonómov sám nemohol predpokladať finančnú krízu, s akou sa dnes potýkame. To vytvára veľký tlak na rozhodovateľov.“ Podobne je to aj v otázke klimatických zmien: „Medzinárodné stretnutie expertov je vždy veľmi vhodnou príležitosťou pre preniknutie a uvažovanie o riešeniach prostredníctvom zdieľania skúseností, ale v prípade väčšej skupiny je náročnejšie obsiahnuť jej celý potenciál.“ Dodáva, že riešenie poskytujú informačné a komunikačné technológie.

Nextmoderator je technológia pre moderovanie diskusie, ktorej manažment vykonáva počítač. Využíva metódy pre vedenie diskusie v rámci malých a väčších skupín. Počas diskusie v EP mala každá dvojica diskutérov k dispozícii laptop, ktorý bol pripojený do diskusnej siete. Centrálny systém interaktívnym spôsobom informoval všetkých členov o najnovších príspevkoch. Takýto simultánny spôsob zdieľania dát obmedzuje duplikáciu nápadov a tým prispieva k efektívnosti diskusie. Súčasne, systém vyhodnocuje relevantnosť tém pre diskusiu tým, že vytvára elektronický rating jednotlivých príspevkov. Inými slovami, očisťuje rozhovor od výrokov, ktoré sa témy týkajú len okrajovo, resp. sa jej nedotýkajú.

Nextmoderator je založený na algoritme, ktorý vyvinulo Centrum pre kolektívnu inteligenciu na Massechusetskom technologickom inštitúte (MIT). Centrum založil v roku 2006 profesor Thomas Malone. Nextmoderator bol pre diskusiu v EP poskytnutý nemeckou firmou NextPractice.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA