Internet: 8 štátov EÚ lepších ako USA

Dánsko, Fínsko, Holandsko a Švédsko sú lídrami širokopásmového internetového pripojenia. Ku koncu roka 2007 využívalo tzv. broadband vyše 30% ich obyvateľstva.

Dánsko, Fínsko, Holandsko a Švédsko dosiahli spolu s Veľkou Britániou, Belgickom, Luxemburskom a Francúzskom v júli 2007 vyššiu mieru dostupnosti širokopásmového pripojenia do internetu než USA (22,1%). Takmer 30% obyvateľov ôsmych členských štátov EÚ má prístup k tzv. “broadbandu”, uvádza správa Európskej komisie o pokroku v oblasti jednotného trhu s telekomunikáciami.

V roku 2007 pribudlo v EÚ celkovo 19 miliónov širokopásmových pripojení, čo predstavuje pripojenie viac ako 50 tis. nových domácností denne.

Výnosy z odvetvia širokopásmového internetu sa odhadujú na 62 mld. eur a priemerná dostupnosť tejto konektivity dosiahla v Európe 20%. Potenciál telekomunikačného odvetvia však nie je ani zďaleka vyčerpaný.

“Európsky regulačný model sa začína vyplácať”, vyhlásila komisárka EÚ pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť, Viviane Redingová. Dodala, že “ešte ostáva veľa práce. V oblasti prístupu do pevnej siete je konkurencia stále obmedzená – 86,5% zákazníkov [využíva služby] pôvodných monopolných operátorov. Telekomunikačné technológie síce nepoznajú hranice, no len 30 % európskych podnikateľských aktivít hlavných operátorov prebieha mimo ich vlastného domáceho trhu.“

Čoraz viac ľudí dáva v oblasti diaľkových telekomunikačných služieb (telefónie) prednosť mobilným operátorom a štandardu IP. Výnosy pevných liniek z telefónie klesli v porovnaní s rokom 2006 o 5%. Operátori pevných sietí však zaznamenali silný nárast širokopásmových služieb, ktorý čiastočne kompenzoval uvedený trend a zabezpečil im výnosy vo výške 62 mld. eur.

Na telekomunikačnom trhu stále dominujú pôvodní monopolní operátori:

  • disponujú viac ako 46% širokopásmových liniek
  • v 7 členských štátoch ovládajú viac ako 60% širokopásmových pripojení
  • na Cypre, v Luxembursku a Fínsku majú podiel na trhu vyšší než 70%
  • poskytujú prístup k telefónii prostredníctvom pevnej siete až v 86,5% prípadov (v 12 krajinách je tento podiel až 95%).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA