Internet proti globálnemu otepľovaniu

Firmy začínajú znižovať cestovné výdavky – a emisie CO2 – využívaním informačných a komunikačných technológií (IKT).

Pozadie

Letecká doprava je najrýchlejšie rastúcim zdrojom emisií oxidu uhličitého – 16 000 komerčných lietadiel vyprodukuje viac ako 600 miliónov ton CO2 za rok. Napriek energeticky efektívnejším strojom sa emisie leteckej dopravy oproti roku 1990 zdvojnásobili. V priemyselných krajinách vytvárajú väčšinou 5-10% celkového množstva.

Cestujúci, najmä tí, ktorí využívajú na cestovanie do práce osobné automobily, vytvárajú vo všetkých veľkých európskych mestách pravidelné zápchy a značne prispievajú k lokálnemu znečisteniu a emisiám skleníkových plynov.

Otázky

Začiatkom roku 2006 vytvorilo niekoľko IKT firiem Fórum udržateľnosti IKT EÚ GeSI, ktorého cieľom je skúmať, ako môže sektor prispieť k dosahovaniu environmentálnej udržateľnosti. Na konferencii „Aplikácia IKT riešení na výzvy energetickej efektívnosti“, ktorú organizovala Komisia spolu s Fórom, korporátni aktéri a akademici diskutovali o úlohe informačných a komunikačných technológií pre znižovaní emisií skleníkových plynov.

Konferencia sa konala 31. januára, a medzi debatovanými otázkami boli:

 • Príklady úspešných príkladov IKT riešení, ktoré môžu pomôcť dosiahnuť vyššiu energetickú efektívnosť,
 • inteligentné energie,
 • udržateľnosť v globálnom kontexte,
 • verejné obstarávanie a energetická efektívnosť,
 • ekonomické výhody environmentálnych postupov,
 • vzdelávanie spotrebiteľov.

ETNO – organizácia Európskych operátorov telekomunikačných sietí – pripravila v úzkej spolupráci s WWF cestovnú mapu „Záchrana planéty rýchlosťou svetla“. Partneri zdôraznili dôležitosť novátorskej aliancie medzi mimovládnou organizáciou a firmou. Vyhlásili, že majú niekoľko spoločných cieľov:

 • Aby boli IKT uznané za dôležitú súčasť boja proti klimatickým zmenám v Európe,
 • presvedčiť kľúčových hráčov, ako Komisia a Európska investičná banka, aby prijali stratégiou klimatických zmien pre IKT,
 • iniciovať konkrétne „programy IKT – klimatické zmeny“ v Európe, a nie len semináre a správy, ktoré neprinášajú konkrétne výsledky.

WWF zdôrazňuje, že existuje ekonomický dôvod pre znižovanie emisií oxidu uhličitého, pretože to znamená súčasne znižovanie nákladov na cestovanie a materiál. Výskumný pracovník WWF Dennis Pamlin povedal: „Chcem, aby podniky šetrili energiou, pretože im to súčasne šetrí peniaze, a nie preto, že by pociťovali potrebu urobiť niečo pre našu planétu. To ostane vždy prinajlepšom druhoradou prioritou.“

Kľúčovými prvkami správy sú:

 • Nahradenie cestovania, napríklad využitím audio- alebo videokonferencií. ETNO a WWF vypočítali, že nahradenie 20% služobných ciest by viedli k zníženiu emisií CO2 o asi 22,35 milióna ton ročne.
 • Rovnaké zníženie emisií je dosiahnuteľné, ak by mohlo viac pracovníkov pracovať doma, cez pripojenie na internet, bez cestovania do práce. Podmienkou je udržateľné komunitné a urbanistické plánovanie, a otvorenosť tejto forme zamestnania na strane zamestnancov a zamestnávateľov.
 • Ďalšie 4 milióny ton emisií CO2 je možné dosiahnuť dematerializáciou – ak by boli niektoré materiály nahradené ekvivalentom v elektronickom formáte. Možností je viacero: virtuálne odkazovače (voice-mail), elektronické účtovníctvo, rozvoj služieb e-governmentu a pod.

Opatrenia navrhnuté ETNO a WWF by mali viesť k celkovej redukcii emisií CO2 o asi 50 miliónov ton ročne pred rokom 2010. „Skutočne veľké zisky“ však majú prísť po tomto dátume, kedy by sa malo takéto využitie IKT stať súčasťou bežnej praxe.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA