Internet pre vzdelanie tento rok nebude

Štát chce dať miliardy korún na budovanie vysokorýchlostných sietí v mestách a obciach.

Krátka správa

Štát v tomto roku nepočíta s pokračovaním financovania pripojenia domácností k vysokorýchlostnému internetu. Projekt Internet pre vzdelanie bol na základe Akčného plánu Stratégie rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 odštartovaný 5. mája 2006. Jeho cieľom bolo na dva roky podporiť 40 tisíc domácností. Jeden účastník projektu mohol získať maximálne 6016 korún, v rámci ktorých bolo 234 korún vyčlenených na poplatky za samotné pripojenie na 24 mesiacov.

Keďže do nástupu vlády Róberta Fica sa nevyčerpala celá určená kvóta, nový kabinet rozšíril prijímateľov na všetky domácnosti. Pôvodne totiž projekt počítal len s podporou študentov stredných a vysokých škôl. Keďže však pripojené museli byť iba domácnosti na ich mieste ich trvalého bydliska, predovšetkým vysokoškoláci to kritizovali, nakoľko väčšinu času trávia na internátoch, ale tam im um pripojenie štát v rámci projektu Internet pre vzdelanie nedotoval.

Rozhodnutie o rozšírení projektu na Internet pre všetkých však bolo posledným v tomto smere. Vo vládnom návrhu štátneho rozpočtu sa už suma na pokračovanie tohto projektu neobjavila. „Pokračovanie projektu Internet pre vzdelanie závisí od vyhodnotenia cieľov

a úspešnosti súčasného projektu, ktoré bude vykonané až po jeho skončení,“ vysvetľuje to hovorca rezortu financií Miroslav Šmál. Ani poslanci nepredložili návrh, aby sa nejaká suma na pokračovanie projektu objavila aj v štátnom rozpočte na rok 2007. Existujúci projekt bol síce naštartovaný v roku 2006, ale jeho trvanie je do roku 2008,“ oponuje M. Šmál. „Všetkých 40 000 pripojení poskytovatelia internetu zrealizovali a naša podpora týchto pripojení trvá ešte nasledujúce dva roky.“

Miroslav Šmál však exluzívne pre Euractiv.sk potvrdil, že rezort financií, ktorému medzitým pribudli štátne kompetencie v oblasti informatizácie spoločnosti zatiaľ ani nepočíta s obnovením projektu a tak nové domácnosti zatiaľ o dotáciu žiadať nemôžu: „V súčasnosti nevykonávame kroky, ktoré by viedli v blízkej budúcnosti k spusteniu podobného projektu. Predpokladáme však podporu vysokorýchlostného pripojenia zo štrukturálnych fondov, keďže ide o jednu z priorít.“

V tomto prípade však nepôjde o priamu podporu pripojenia domácností, ale o podporu budovania sietí v regiónoch, kde to nie je komerčne zaujímavé. Európska únia už v minulom programovacom období podporovala najmä budovanie mestských sietí, väčšinou na báze optických káblov, ktoré poskytujú obrovské prenosové kapacity. Sekcie informatizácie spoločnosti predbežne počíta, že slovenské samosprávy by na tento účel mohli v priebehu najbližších siedmych rokov dostať vyše 100 miliónov eur. „Konkrétne projekty však budú známe až po schválení Operačného programu Informatizácia spoločnosti,“ upozorňuje M. Šmál. Podľa riaditeľa sekcie Pavla Bojňanského by prvé výzvy v rámci programu chceli zverejniť už koncom jesene 2007.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA