Koniec roamingových poplatkov sa možno oddiali

Návrh talianskeho predsedníctva Rady EÚ zatiaľ nestanovuje presný dátum ukončenia platieb za cezhraničné hovory. Posun na neskorší termín by však znamenal víťazstvo pre mobilných operátorov.

Jednotnú cenu za volanie z domu aj zo zahraničia odhlasoval už v apríli Európsky parlament. Za dátum, kedy má toto rozhodnutie vstúpiť do praxe, vybral 15. december 2015. Nová legislatíva, ktorú v oblasti roamingu chystá talianske predsedníctvo únie, žiadnu časovú lehotu neurčuje.

Hrubý návrh zmien sa bude zrejme ďalej revidovať. Zatiaľ obsahuje iba zmienku o postupnom znižovaní poplatkov. Cieľový stav, ktorý označujú anglickou skratkou RLAH (roam like at home) a znamená rovnakú cenu za hovory z celej Európy, nemá časový harmonogram.

„Legislatívny termín pre počiatočné zavedenie RLAH je významnou politikou otázkou a musí byť definovaný,“ uvádza sa v texte, na ktorý ako prvá poukázala agentúra Reuters.  

Dávno definovaná priorita

Odchádzajúca komisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroesová označila odstránenie roamingových platieb ako jednu z priorít reformy telekomunikačného sektora. Roztrieštené národné trhy majú za následok, že Európa stráca zdroj potenciálneho rastu, uviedla v návrhu nariadenia o „prepojenom kontinente“.

Na začiatku júla oznámila Európska komisia zníženie cien za cezhraničné volanie o štvrtinu a dátových služieb o 50%. Pri tejto príležitosti Kroesová pripomenula, že v rámci jednotného trhu by poplatky nemali vôbec existovať.

Komisia uvádza, že odkedy v roku 2007 začala s korekciami roamingu, jeho cena poklesla o 80-90 %. Jeho koniec je údajne nepochybný, ide iba o načasovanie, uvádzajú zdroje z komerčného prostredia.

Ide o konkurencieschopnosť

Zástupcovia EK vravia, že za súčasnými legislatívnymi snahami stojí záujem o koncového spotrebiteľa aj snaha lepšie sa vyrovnať s americkou a ázijskou konkurenciou.

K jednotnému trhu s telekomunikáciami sa má v EÚ dospieť zrušením poplatkov za roaming, zaručením otvoreného internetu, koordináciou pri udeľovaní práv na využívanie frekvenčného spektra, zvýšením transparentnosti zmlúv a uľahčením zmeny poskytovateľov služieb.

Tieto opatrenia by uvítali aj telekomunikační operátori. Naopak členské štáty sa zdráhajú vzdať práve aukcií frekvenčného spektra, ktoré doteraz poskytovali lukratívny zdroj príjmov.

EurActiv.sk/Reuters

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA