Maliarik: Chceme Schengenský informačný systém druhej generácie

"Ak by som mal charakterizovať Schengenský informačný systém, ako informatik by som použil prívlastky 'komplikovaný, ťažký, výrazne náročný a na druhej strane úspešný', pretože sa nám ho podarilo dostať do praxe, funguje, žijeme s ním a uľahčuje nám život," povedal riaditeľ odboru aplikácií sekcie informatiky Ministerstva vnútra SR Pavol Maliarik.

Pavol Maliarik na konferencii iDEME
ideme.net

"Schengenskú dohodu podpísalo už 30 krajín, medzi nimi aj krajiny mimo EÚ. Z toho vidno, že záujem o schengenský priestor prevyšuje záujem o členstvo v EÚ," hovorí Pavol Maliarik, riaditeľ odboru aplikácií sekcie informatiky Ministerstva vnútra SR.

Maliarik sa vo svojej prednáške na medzinárodnej odbornej konferencii o informatizácii verejnej správy iDEME zaoberal hlavnými úlohami Schengenského informačného systému (SIS) a problematickým procesom implementácie v slovenských podmienkach. Vláda v Bratislave začala budovať SIS II. generácie, proces sa prerušil a dodatočne sa prijalo rozhodnutie vybudovať SIS I+.

"Schengenský systém sa dotkol každého z nás [..] dnes občania zásadne inak premýšľajú a riešia všetky veci. SIS nám umožnil obchodovať, cestovať, prevážať tovar, odchádzať za štúdiom, prácou či turistikou. Systém, sprostredkovaný Ministerstvom vnútra SR, beží ďalej. [..] Tento projekt je úspešný a nie je jediný, ktorý sme na Ministerstve vnútra zvládli. Chcem preto vyjadriť presvedčenie, že rovnako úspešne zvládneme veľké projekty v oblasti informatizácii verejnej správy, financované predovšetkým z OPIS-u," dodal na záver Maliarik.

REKLAMA

REKLAMA