Maliarik: Chceme Schengenský informačný systém druhej generácie

"Ak by som mal charakterizovať Schengenský informačný systém, ako informatik by som použil prívlastky 'komplikovaný, ťažký, výrazne náročný a na druhej strane úspešný', pretože sa nám ho podarilo dostať do praxe, funguje, žijeme s ním a uľahčuje nám život," povedal riaditeľ odboru aplikácií sekcie informatiky Ministerstva vnútra SR Pavol Maliarik.

"Schengenskú dohodu podpísalo už 30 krajín, medzi nimi aj krajiny mimo EÚ. Z toho vidno, že záujem o schengenský priestor prevyšuje záujem o členstvo v EÚ," hovorí Pavol Maliarik, riaditeľ odboru aplikácií sekcie informatiky Ministerstva vnútra SR.

Maliarik sa vo svojej prednáške na medzinárodnej odbornej konferencii o informatizácii verejnej správy iDEME zaoberal hlavnými úlohami Schengenského informačného systému (SIS) a problematickým procesom implementácie v slovenských podmienkach. Vláda v Bratislave začala budovať SIS II. generácie, proces sa prerušil a dodatočne sa prijalo rozhodnutie vybudovať SIS I+.

"Schengenský systém sa dotkol každého z nás [..] dnes občania zásadne inak premýšľajú a riešia všetky veci. SIS nám umožnil obchodovať, cestovať, prevážať tovar, odchádzať za štúdiom, prácou či turistikou. Systém, sprostredkovaný Ministerstvom vnútra SR, beží ďalej. [..] Tento projekt je úspešný a nie je jediný, ktorý sme na Ministerstve vnútra zvládli. Chcem preto vyjadriť presvedčenie, že rovnako úspešne zvládneme veľké projekty v oblasti informatizácii verejnej správy, financované predovšetkým z OPIS-u," dodal na záver Maliarik.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA