Ministri odmietli zákaz bezplatného sťahovania z internetu

Ministri kultúry odmietli francúzsky návrh pre boj proti elektronickému pirátstvu, na základe ktorého by bolo možné zakročiť proti bezplatnému sťahovaniu dát z internetu v prípade, ak by existovalo podozrenie z porušenia autorských práv. Ako lepšie riešenie ponúkli podporu pre legálne nakupovanie hudby a filmov prostredníctvom internetu.

Európski ministri kultúry 20. novembra diskutovali o „spravodlivom vyvážení niektorých základných práv.“ Inými slovami, hlasovali o francúzskom návrhu pre boj s on-line pirátstvom, podľa ktorého by bolo možné zakročiť proti bezplatnému sťahovaniu dát z internetu v prípade, ak by existovalo podozrenie, že sa porušujú autorské práva. Ministri sa zhodli, že na základné práva treba klásť dôraz v nasledovnom poradí:

  • právo na ochranu osobných informácií,
  • právo na informácie,
  • právo na ochranu duševného vlastníctva.

Záverečný dokument stretnutia Rady ministrov tiež kladie dôraz na „očakávania spotrebiteľov v zmysle prístupu a rôznosti obsahu ponúkaného online.“ Napriek očakávaniam francúzskeho ministra sa však v texte nespomína zodpovednosť tých, ktorí z internetu sťahujú multimediálny obsah pomerne často a spravidla vždy poručujú autorské práva.

Návrh, podľa ktorého by mal správanie sa užívateľa na internete kontrolovať poskytovateľ konektivity, odmieta i Európska komisia. Exekutíva sama nikdy takýto nástroj nenavrhla a ak sa objavili náznaky, že Rada sa ho pokúša presadiť, poslanci EP rozhodli, že poskytovatelia internetového pripojenia nebudú zodpovedať za správanie svojich zákazníkov a teda nebudú mať povinnosť blokovať prístup na stránky v prípade, ak existuje podozrenie z porušovania autorských práv (EurActiv 25/09/08).

Hlasovanie ministrov kultúry sa považuje za víťazstvo spotrebiteľských organizácií a podporovateľov slobody informácií. Ministri kultúry boli v minulosti známi svojím odhodlaním podporovať boj proti porušovaniu autorských práv. Vzhľadom na ich postoj je záver štvrtkovej schôdzky pomerne mierny.

Návrh Francúzskeho ministerstva na zníženie dane z pridanej hodnoty na nákup hudby a filmov cez internet ostal otvorený. Ministri sa dohodli na „prehodnotení období, počas ktorých budú môcť byť filmy sprístupnené online s cieľom podporiť rôznosť a atraktívnosť legálnej ponuky online filmov.“ Spomedzi technických otázok vyzdvihli najmä potrebu podporovať interoperabilitu a trasnparentnosť opatrení na správu práv, medzi nimi napríklad systém identifikácie a označovania.

Vhodným príkladom označovania online videa je napríklad technológia „Video ID“, ktorá umožňuje sledovať stopu videa, ktoré bolo nelegálne stiahnuté alebo prezreté. Autorom technológie je spoločnosť Google, ktorá ju využíva na portáli YouTube, ktorý má vo svojom vlastníctve.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA