Mobilní operátori ovládnu rádiové spektrum

Polovicu digitálneho rádiového spektra by si mali rozdeliť mobilní telekomunikační operátori. Viviane Reding si tohto opatrenia sľubuje rozšírenie bezdrôtového širokopásmového pripojenia do internetu aj do vidieckych oblastí.

Komisárka pre informačnú spoločnosť, Viviane Reding, včera prvýkrát otvorene hovorila o svojej predstave využívania digitálnej časti rádiového spektra. „Dovoľte mi predstaviť veľmi predbežný návrh“ povedala 12. júna novinárom v Luxemburgu. „Dovoľte nám dohodnúť sa na vytvorení veľmi efektívneho a pre spotrebiteľov prijateľného využitia digitálnych dividend v Európe. Dovoľte nám do roku 2010 vyčleniť 50% spektra novým mobilným a bezdrôtovým službám,“ povedala.

Z komisárkinej myšlienky môžu mať radosť predovšetkým mobilní operátori. Poskytovatelia televízneho vysielania zrejme až tak veľmi nadšení nebudú. Je nepísaným pravidlom, že televízne spoločnosti majú v oblasti rádiového spektra „kvázi monopol.“ Doteraz jedinými autonómnymi hráčmi, ktorí nezáviseli od televízií, boli tiesňové služby a armáda. Týmto zložkám každá krajina vyčlenila istý frekvenčný rozsah, do ktorého nemohla zasiahnuť žiadna súkromná firma.

Situácia sa mení s prechodom na digitálne vysielanie. EÚ si predsavzala, že do roku 2012 uskutoční tzv. „digitálnu konverziu“ (angl. digital switchover). V praxi to znamená, že dynamický model umožní vysielanie rovnakého počtu rádiových kanálov v menšej časti celkového spektra.

Ponúka sa otázka, ako naložiť s časťou spektra, ktorá sa digitalizáciou uvoľní:

  • Televízni vysielatelia a tradiční používatelia spektra majú záujem o pokračovanie využívania celej šírky, ktorú využívali analógovým spôsobom. Argumentujú, že chcú svojim zákazníkom poskytovať interaktívnejšie služby s vyššou pridanou hodnotou.
  • Komisárka Reding chce voľnú časť spektra dať k dispozícii mobilným operátorom. Vytvorí tak priestor pre vznik silných hráčov, ktorí posilnia konkurenciu.

Komisárkinou motiváciou je snaha o rozširovanie širokopásmového pripojenia do internetu (broadband pripojenia) vo vidieckych oblastiach. Členské krajiny EÚ v porovnaní s inými vyspelými štátmi výrazne zaostávajú. V súčasnosti sa vysokorýchlostným dátovým pripojením môže pochváliť iba každá piata domácnosť.

Viacerí však pokladajú za lepšie riešenie budovanie tzv. sietí NGN (sietí novej generácie). Ide o sieťovanie optickým vláknom, ktoré dokáže poskytnúť vysokokapacitný a neporovnateľne rýchlejší prenos dát. Siete NGN by mali hrať kľúčovú rolu v rozvoji e-aplikácií vo verejnom sektore, napríklad e-Learning, e-Government, či e-Health. Európska únia zatiaľ nevytvorila rámec, ktorý by garantoval stabilitu investičného prostredia v budúcnosti a návratnosť investícií. Komisia prisľúbila zaoberať sa otázkou v lete (EurActiv 09/05/08). Na druhej strane, digitalizácia vidieka prostredníctvom mobilného internetového pripojenia sa zdá byť z finančného hľadiska realizovateľnejšia.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA