Nejasnosti okolo presunu sekcie informatizácie na ministerstvo financií

Novela kompetenčného zákona je účinná od prvého februára.

Krátka správa

Podľa našich zistení sprevádzajú sťahovanie sekcie informatizácie spoločnosti mnohé nejasnosti. Tesne pred Vianocami prijal parlament kontroverznú novelu kompetenčného zákona s jediným cieľom: presunúť štátne kompetencie v oblasti informatizácie spoločnosti z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na Ministerstvo financií SR. Návrh predložil poslanec Maroš Kondrót (Smer-SD) a podľa pozorovateľov išlo najmä o to, aby minister financií Ján Počiatek získal kontrolu nad rozdeľovaním vyše miliardy eur, ktorá je vyčlenená pre operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS).

Viacerí odborníci už vlani upozorňovali, že ide o nesystémové riešenie najmä preto, lebo úrad vládneho splnomocnenca pre informatizáciu bol z MDPT SR presunutý na Úrad vlády SR. Dnes však nie je jasné – a nie je to jasné ani z nového zákona – ako majú byť rozdelené kompetencie medzi splnomocnencom a sekciou. Jej zamestnanci stále nevedia, či majú všetci prejsť na ministerstvo financií, alebo bude záujem len o niektorých, prípadne, či činnosť niektorých nebude patriť do kompetencií splnomocnenca vlády a teda by sa spolu s ním mali presunúť na úrad vlády. Situáciu skomplikoval fakt, že na MF SR nechce rozhodnúť nikto bez ministra Počiatka, ktorý bol ešte minulý týždeň na dovolenke v Thajsku a zároveň za úrad vládneho splnomocnenca nemôže nikto rokovať, keďže tento post je od decembra neobsadený.

Táto situácia je nepríjemná najmä preto, lebo sekcia informatizácie (ešte stále) MDPT SR je dnes jediným miestom, kde pracujú ľudia schopní pripravovať implementáciu OPIS. V neistote sa im však pracuje ťažko a keďže úrad vlády je riadim orgánom pre OPIS, potrebovali by partnera (ktorým by podľa všetkého mal byť najmä vládny splnomocnenec pre informatizáciu) aj tam. Sekcia má okrem toho na starosti ďalšie dôležité činnosti ako sú štandardy pre informačné systémy verejnej správy, alebo komunitárne programy EÚ, či národné projekty, akým je tzv. európsky digitálny vodičský preukaz (ECDL).

Novelu zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy schválila NR SR 79 hlasmi  13. decembra 2006 a 29. decembra 2006 bola zverejnená v Zbierke zákonov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA