Neutralita sietí môže zvýšiť poplatky za širokopásmový internet

Ak by Brusel v budúcnosti trval na tzv. „neutralite sietí,“ cena širokopásmového pripojenia do internetu môže narásť, varujú experti telekomunikačných firiem.

Telekomunikačný balík, ktorý uplynulý mesiac podporili poslanci EP (EurActiv 25/09/08), môže v budúcnosti otvoriť cestu pre reguláciu smerom k tzv. „neutralite sietí.“ Inými slovami, vlastníci dátovej infraštruktúry by v takom prípade boli nepriamo obmedzení v poskytovaní niektorých služieb, informuje denník Financial Times. Neutralita sietí je princíp, podľa ktorého sú si všetky dátové toky rovnocenné. Inými slovami, vlastník infraštruktúry nemôže cenovo alebo technologicky zvýhodniť žiadneho svojho klienta, ktorý prevádzkuje webovú stránku alebo šíri iný typ obsahu.

Nad dopadom možnej regulácie sa zamysleli experti z Copenhagen Economics. Ako píše FT, hlavným záverom ich správy, ktorá by mala byť publikovaná na budúci týždeň, je tvrdenie, že garantovanie neutrality sietí v Európe povedie k zvýšeným nákladom pre všetkých zákazníkov, pričom najviac vzrastie cena za pripojenie do internetu prostredníctvom širokého pásma, tzv. broadbandu. Autori uvádzajú niekoľko príkladov: súčasný mesačný poplatok vo Švédsku by sa v priemere zvýšil z 33 na 44 eur, v Nemecku z 29 na 39 eur.

Centrum pre európske politické štúdiá (CEPS) vydá v najbližších dňoch samostatnúhodnotiacu správu, ktorá prichádza k podobnému záveru: „prikázanie neutrality sietí by nebolo želanou možnosťou.“ Podľa analýzy je lepším riešením menej rozsiahla regulácia, ktorá by definovala základné obmedzenia tak, aby užívateľ internetu mohol využívať ľubovoľné on-line služby a mal istotu, že žiadna z firiem neobmedzuje jeho slobodu výberu netrhovým správaním sa voči konkurencii.

Telekomunikačný balíček, teda súbor legislatívnych opatrení, ktorého cieľom je reformovať telekomunikačný sektor v Európe, získal medzi časom podporu britského regulátora Ofcom. Riaditeľ úradu, Ed Richards, tiež vyjadril potešenie nad odmietnutím pôvodného návrhu komisárky Viviane Reding, podľa ktorého by mala mať Komisia neobmedzenú právomoc vetovať rozhodnutia národných regulátorov telekomunikácií. Britský denník uzatvára, že o návrhu legislatívy sa bude v novembri diskutovať na pôde Rady.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA