Nová databáza mimovládnych organizácií na internete

Databáza prináša nielen informácie o mimovládnych organizáciách, ale napríklad aj o možnostiach získať granty.

Krátka správa

Nadácia Pontis dnes sprístupnila novú databázu mimovládnych organizácií. Prináša podrobné informácie v štyroch hlavných sekciách: organizácie, projekty, grantové schémy a produkty a služby. Databáza obsahuje kontaktné údaje o mimovládnych organizáciách, ich cieľoch a aktuálnych projektoch. Užitočný je prehľad najnovších grantových schém a súčasťou prezentácie je aj ponuka zaujímavých darčekov v podobe výrobkov z chránených dielní. Návštevníci stránky isto uvítajú prehľad služieb neziskových organizácií, medzi ktoré patria napríklad opatrovateľské služby, sociálne poradenstvo, či ponuka na prenájom športových a kancelárskych potrieb. Stránka ako nový zdroj informácií má ambíciou prispieť k transparentnosti a profesionalizácii pôsobenia mimovládnych organizácií. Bude sa postupne kvantitatívne aj kvalitatívne vyvíjať a aktualizovať. Registrácia na nej bezplatná.

„Pri tvorbe stránky sme sa zamerali na zlepšenie výmeny informácií medzi mimovládnym a súkromným sektorom. Cieľom je posilnenie ich vzájomného prepojenia a vytvorenie dlhodobých partnerstiev,“ vysvetľuje programová koordinátorka nadácie Monika Smolová. Firemní donori, ktorí majú záujem pustiť sa do filantropických aktivít, tu nájdu praktický prehľad organizácií a ich projektov, ktoré ponúkajú spoluprácu alebo hľadajú podporu ďalších partnerov. Prehľadný vyhľadávací systém, či už podľa oblasti pôsobenia, cieľovej skupiny, alebo miesta realizácie projektu, pomôže návštevníkom stránky nájsť informácie cielene o tých mimovládnych organizáciách a ich projektoch, ktoré sú pre nich relevantné alebo zaujímavé.

Databáza je otvorená, takže sa do nej môžu kedykoľvek prihlásiť ďalšie organizácie. Už v prvý deň prináša stránka informácie o takmer 100 neziskových organizáciách a vyše 70 prebiehajúcich projektoch. Viac než dve tretiny organizácií predstavujú občianske združenia (72 %), necelých 20 % tvoria neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Okrem nich tu môžu návštevníci nájsť profily vybraných nadácií, neinvestičných fondov a medzinárodných medzivládnych organizácií. Drvivá väčšina zaregistrovaných organizácií pracuje s deťmi a mládežou, dospelými, postihnutými a dobrovoľníkmi. Väčšina realizovaných projektov je z oblasti vzdelávania a vedy, sociálnej starostlivosti, ochrany práv a filantropie. Najvyšším počtom organizácií (46) je zastúpený Bratislavský kraj, nasledovaný Banskobystrickým (11) a Prešovským (10), mnohé z bratislavských organizácií však pôsobia celoslovensky alebo v rámci celého západoslovenského regiónu. Intenzívne medzinárodné aktivity realizuje 12 zaregistrovaných organizácií.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA