Nový termín tendra na digitalizáciu učebníc stále nie je známy

Úrad pre verejné obstarávanie minulý mesiac zrušil tender na digitalizáciu učiva v hodnote 35 miliónov eur. Dôvodom bolo porušenie viacerých ustanovení. Nový termín na vyhlásenie tendra stále nie je známy, tento rok to však pravdepodobne nebude.

Tesne pred júnovými parlamentnými voľbami vypísal Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) užšiu súťaž na digitalizáciu vzdelávacieho obsahu. Pomocou neho sa malo vytvoriť niekoľko desaťtisíc multimediálnych objektov, vrátane textov, 2D a 3D animácií, simulačných cvičení a vzdelávacích hier, obrázkov, či fotografií. Víťazom sa napokon stalo konzorcium spoločností na čele s firmou Ditec. Zmluvu s ním však ŠPÚ nestihlo podpísať.

Následne o pár mesiacov prišlo rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), kde sa okrem iného hovorí, že podmienky na udelenie zákazky boli príliš špecifické a namierené na výrobky konkrétnych firiem, čím boli ostatní uchádzači znevýhodnení.

V súčasnosti sa preto čaká, že ministerstvo školstva- už s novým vedením- vyhlási novú výzvu. Ako pre EurActiv uviedlo tlačové oddelenie ministerstva, vyhlásenie tendra v projekte bude ale možné až „po vyhlásenie novej výzvy na Národný projekt na digitalizáciu a jeho schválení, pretože projekt bude financovaný z Európskeho sociálneho fondu“. Digitalizácia si však bude vyžadovať aj ďalší zdroj financovania. „Z dôvodu rozhodnutia ÚVO pre nás nastala nová situácia, v rámci ktorej budeme musieť hľadať nové zdroje na rozšírenie projektu zo štátneho rozpočtu. Toto rozhodovanie ale bude záležať od toho, ako bude vyzerať situácia s novým národným projektom v oblasti Digitálneho vzdelávacieho obsahu, ktorý by nahradil zrušený projekt,“ uviedli hovorcovia ministerstva.

Nová výzva by tak podľa nich mala „reflektovať na Programové vyhlásenie vlády v oblasti školstva“. V súčasnosti je ale ťažké odhadnúť, koľko celý proces potrvá. Vzhľadom na zrušenie projektu je však jasné, že digitalizované učivo nebude v plánovanom rozsahu tento rok k dispozícii.

Situáciu ešte komplikuje skutočnosť, že na školách stále chýbajú učebnice. Podľa ministerstva je to „výsledok zlého načasovania reformy školstva“ a je veľká snaha o to, aby sa problém vyriešil čo najskôr. Jedným z východísk by mohol byť práve digitalizovaný učebný materiál, ktorý však „nemá ambície nahradiť používanie učebníc“ v tlačenej podobe.

V Programovom vyhlásení vlády sa v sekcii ministerstva školstva ohľadne učebníc priamo uvádza, že cieľom vlády bude zrušiť monopol štátu na učebnice a otvoriť trh s učebnicami, zároveň si však ponechá právomoc posúdiť a potvrdiť súlad obsahu učebníc so Štátnym vzdelávacím programom. Zaviesť by sa mal aj verejný Národný register učebníc a mali by sa tiež vytvoriť podmienky na umiestnenie učebníc na internete. Ohľadne digitalizácie v školstve sa v programe spomína, že „vláda SR zabezpečí lepšie využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu, ako aj eLearningu na všetkých úrovniach vzdelávania“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA