Operačný program Informatizácia spoločnosti pred vypočutím v Bruseli

Obhajoba by sa mala uskutočniť posledný januárový týždeň a vláda neočakáva zásadné problémy.

Krátka správa

Zverejnenie prvých výziev na predkladanie projektov v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) nemožno očakávať skôr, ako na konci tohto roka. Podľa prezidenta občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP) Braňa Ondruša je reálnejší termín až začiatok budúceho. „Práce na následných dokumentoch po schválení operačného programu sa mierne predlžujú a už teraz je jasné, že si vyžiadajú minimálne tri štvrte roka. Navyše viaceré zásadné problémy ešte stále nie sú vyriešené,“ hovorí B. Ondruš.

Generálna riaditeľka sekcie informatizácie spoločnosti MDPT SR Denisa Žiláková nám dnes potvrdila, že návrh OPIS je ešte len „na ceste do Bruselu“. Pred výkonnými orgánmi Európskej komisie (EK) už jeho tvorcovia absolvovali jedno vypočutie, ale pre jeho finálnu podobu bude rozhodujúce druhé. D. Žiláková tvrdí, že spolupráca s bruselskými partnermi je veľmi dobrá a preto sa darí priebežne konzultovať a vysvetľovať pozície SR v oblasti informatizácie spoločnosti. „Preto vieme odhadnúť, kam môžu smerovať výhrady EK voči OPIS, takže predpokladáme, že by nemalo dôjsť k zásadným problémom, že by sme sa nemali v Bruseli stretnúť so zásadnými výhradami a pripomienkami,“ vysvetľuje D. Žiláková. „Jej“ operačný program (OP) by mal byť obhajovaný medzi prvými zo Slovenska už začiatkom posledného januárového týždňa.

Z hľadiska následných termínov odborníci očakávajú, že prejde ešte niekoľko týždňov, kým z Bruselu dostaneme záväzné stanovisko, ktoré povedie ku schváleniu Národného strategického referenčného rámca (NSRR). Až potom bude definitívne jasné, na čo konkrétne a v akej miere bude Slovensko v priebehu najbližších siedmych rokov čerpať finančnú pomoc z Európskej únie.

Euractiv.sk z kruhov blízkych ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja zistil, že najväčšie výhrady podľa všetkého bude mať Brusel voči operačnému programu Zdravotníctvo. Ten aj doterajším pripomienkovaním prešiel len s veľkými problémami a je možné, že EK ho navrhne zrušiť a jeho obsah „rozdeliť“ do iných operačných programov. Bruselu sa tento OP zdá byť nadbytočný, jednou z výhrad je, že navrhovaný objem finančných prostriedkov (zhruba 250 mil. eur) len tesne prekračuje minimálnu požadovanú hranicu pre samostatný OP (220 mil. eur). Keďže rezort zdravotníctva pôvodne žiadal, aby sa z OPIS vyčlenilo 100 mil. eur na informatizáciu zdravotníctva (e-health), v prípade zrušenia OP Zdravotníctvo by sa táto priorita aj s takýmto objemom peňazí mala dostať do dnešného OPIS.

Dokumenty, bez ktorých nemožno vyhlásiť výzvy – programový manuál, interný manuál – by mali byť prijaté postupne v priebehu niekoľkých mesiacov. Programový manuál pritom musí prejsť aj medzirezortným pripomienkovým konaním a ako povedal B. Ondruš, chcú osloviť úrad vlády, ktorý je riadiacim orgánom OPIS, aby bol ešte predtým prediskutovaný aspoň s odbornou verejnosťou.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA