OPIS: Od prvej výzvy nás delia hodiny

Dnes (11.11.) sa v Bratislave koná Národná konferencia Operačný program Informatizácia spoločnosti. Predstavitelia slovenskej vlády v úvodných prejavoch oznámili, že v tomto čase je už pripravená prvá výzva „Elektronizácia služieb matriky.“ OPIS tak vstupuje do fázy implementácie.

Dnes alebo zajtra bude oficiálne vydaná prvá výzva v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, ktorá sa zameria na tému elektronizácie služieb matrík. Dnes (11.11.) to na tlačovej konferencii k prebiehajúcej Národnej konferencii OPIS 2007 – 2013 uviedol Štefan Adamec, generálny riaditeľ Riadiaceho orgánu pre OPIS ÚV SR. Dodal, že v nadväznosti na ňu v blízkych dňoch vyjdú dve výzvy: Informačný systém registrácie fyzických osôb a Informačný systém identifikácie fyzických osôb. V blízkej dobe na ne nadviaže i výzva na „Elektronickú identifikačnú kartu“ a po nej ďalšie, podľa harmonogramu OPIS.

„Dnešným dňom vstupuje OPIS do implementačnej fázy,“ uviedol Pavol Tarina, splnomocnenec Vlády SR pre informatizáciu spoločnosti. Európska únia vyčlenila v rámci tohto programu pre Slovensko 993 mil. eur. Spolu s príspevkom zo slovenského štátneho rozpočtu je na podporu projektov do roku 2013 vyčlenených spolu 1,2 mld. eur (v prepočte približne 36 mld. Sk).

Pre porovnanie, Dušan Čaplovič, podpredseda Vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, vo svojom úvodnom príspevku na Konferencii uviedol, že za ostatných viac ako 12 rokov sa do oblasti informatizácie „napumpovalo viac ako 40 mld. korún,“ ktoré však nepriniesli žiadne alebo len chabé výsledky. Čaplovič definoval tri základné úlohy, pred ktorými sa dnes nachádza oblasť informatizácie spoločnosti:

  • zdokonalenie právneho rámca pre e-Government,
  • budovanie infraštruktúry pre informačné a komunikačné technológie,
  • digitalizácia agend verejnej správy.

Peter Kažimír, štátny tajomník Ministerstva financií SR, vníma dnešok ako „začiatok cesty, [ktorá má] pevné základy, smer a pravidlá.“ Súčasný stav opísal slovami: „Hodiny nás delia od vyhlásenia prvého národného projektu.“ Vo svojom príspevku súčasne uviedol, že meškanie, ktoré OPIS v porovnaní s inými operačnými programami má, je dôsledkom intenzívnej diskusie „vo veci operačného programu,“ medzi inými aj dôsledkom náročnosti vyjasňovania kompetencií, koordinačných pravidiel a podobne.

Dnešný deň pozitívne hodnotí aj Sabine Bourdy, predstaviteľka Európskej komisie. Uviedla, že suma peňazí, ktorou EK prispeje na informatizáciu Slovenska, tvorí 10% balíka celkových prostriedkov z európskych fondov, ktoré môže Slovensko čerpať. Ocenila voľbu vlády v Bratislave, že si za jednu z priorít stanovila budovanie vedomostnej spoločnosti. Uznala, že štartovacia čiara Slovenska nie je lichotivá a naša krajina zaostáva vo väčšine ukazovateľov za priemerom EÚ. Záver jej príspevku sa niesol v kritickejšom tóne, keď oznámila, že implementácia vstupov a výstupov informatizácie Slovenska je v súčasnosti kritická.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA