Paneurópsky iTunes je nadohľad, hovorí Komisia

Spotrebitelia budú môcť čoskoro nakupovať hudbu online prostredníctvom služby iTunes vo všetkých členských krajinách EÚ bez rozdielu, oznámila EK. Priemyselníci takí optimistickí nie sú.

„Medzi hlavnými hráčmi v oblasti online distribúcie hudby existuje jasná vôľa odstraňovať bariéry brániace spotrebiteľom plne profitovať z príležitostí, ktoré prináša internet,“ vyhlásila komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroes.

Kroes poukázala na návrh francúzskeho autorského zväzu Sacem, v ktorom vyzýva i ostatné európske autorské zväzy, aby prispeli k paneurópskemu manažmentu autorských práv. Takýto krok by umožnil spotrebiteľom v európskych krajinách nakupovať multimediálny obsah cez internet bez ohľadu na to, cez aký národný server by sa na internetový obchod s hudbou pripájali.

Rozdielne služby a repertoár ponúka európskym spotrebiteľom najmä Apple a jeho obchod iTunes. Americká firma svoju rôznu obchodnú politiku odôvodňuje tvrdením, že európske krajiny nemajú v tomto smere jednotnú legislatívu a v každej krajine má iTunes podpísané odlišné dohody o ochrane autorských práv s autorskými zväzmi.

Ak bude existovať jednotný európsky systém pre správu licencií na multimediálny obsah, bude odstránená základná prekážka, ktoré nateraz bráni vytvoreniu skutočného jednotného online trhu s hudbou. Jeho veľkosť prispeje k zníženiu cien, čo bude súčasne výzvou pre služby fungujúce na princípe „peer-to-peer“, prostredníctvom ktorých sa dáta zdieľajú spravidla ilegálne.

Americká spoločnosť Apple podporila návrh francúzskeho autorského zväzu Sacem. Uznáva, že takýto princíp by posilnil celkový predaj online hudby v Európe, ktorý je v súčasnosti nižší než predaj v USA. Paneurópsky licenčný režim víta aj vydavateľstvo EMI.

Sacem, autor návrhu, je však skeptickejší než predstavitelia hudobného priemyslu. „Vyhodnocujeme situáciu a preukázali sme vôľu nájsť zmysluplné riešenie, ale nie všetky otázky sa zodpovedali,“ vyhlásil pre EurActiv Bernard Miyet, výkonný riaditeľ Sacem.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA