Poslanci sú za lepšie a bezpečnejšie on-line nákupy

Iba 6% Európanov nakupuje v zahraničí prostredníctvom internetu.

Krátka správa

Európsky parlament bude vo štvrtok (21. 6.) na zasadaní v Štrasburgu rokovať aj o iniciatívnej správe, ktorá poukazuje na nízku dôveru európskych spotrebiteľov v cezhraničné nákupy prostredníctvom internetu a navrhuje spôsoby riešenia tejto situácie. Štatistiky totiž ukazujú, že aj napriek potenciálu sa do cezhraničného on-line obchodovania zapája iba 6% európskych spotrebiteľov, z ktorých až 33 % má nejaké problémy kvôli tomu, že sídlia v inej krajine Európskej únie než predajca objednaného tovaru.

Iniciatívnu správu o problematike on-line nakupovania v EÚ vypracovala česká europoslankyňa Zuzana Roithová (EPP-ED). Okrem iného v nej uvádza, že nedostatok dôvery v internetový predaj a s ním spojená právna neistota sú jedným z hlavných dôvodov, prečo Európa zaostáva v určitých aspektoch internetového obchodovania za Spojenými štátmi a Áziou. Správa považuje za „poľutovaniahodné“, že Únia nemá v súčasnej dobe vlastnú stratégiu, ktorá by jej pomohla túto situáciu vyriešiť.

Poslanci z tohto dôvodu žiadajú Európsku komisiu (EK), aby navrhla stratégiu pre zvýšenie spotrebiteľskej dôvery, podnikla kroky na zatraktívnenie internetového obchodovania a zastavila fragmentáciu vnútorného trhu v digitálnom prostredí. To by malo podľa EP viesť k zlepšeniu prístupu k tovaru a službám ponúkaným on-line v inom členskom štáte.

Podľa poslancov by iniciatíva na zvýšenie internetovej „dôvery“ mala obsahovať napr. grantový program pre projekty zamerané na zvýšenie spotrebiteľskej dôvery, elektronický vzdelávací modul tykajúci sa ochrany spotrebiteľov a užívateľských práv v internetovom obchodovaní, vzdelávacie a informačné projekty určené na zvýšenie informovanosti malých a stredných podnikov o cezhraničnom predaji či európsky varovný systém (vrátane databázy) zameraný na prevenciu internetových podvodov.

Správa tiež uvádza, že vyššiu dôveru spotrebiteľov v digitálne prostredie by mohla priniesť aj jednoznačnejšia spotrebiteľská legislatíva EÚ v oblasti spotrebiteľského zmluvného práva. Európska komisia by podľa EP navyše mala zvážiť zavedenie mechanizmov kolektívneho domáhania sa práv v cezhraničných sporoch medzi podnikom a spotrebiteľom v digitálnom prostredí.

Napokon sa správa venuje aj odporúčaniam týkajúcich sa práv internetových zákazníkov. Navrhuje napríklad vytvorenie „Európskej charty užívateľských práv“, ktorá by vyjasnila práva a povinnosti on-line zákazníkov a obchodníkov. Ďalej podporuje vznik informačného systému, ktorý by zákazníkom poskytol detailné poučenia o ich právach a žiada EK, aby zabezpečila transparentnosť dodávateľských reťazcov v digitálnom prostredí.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA