Redingová kritizovala princíp spravovania internetu

Komisárka pre informačnú spoločnosť Viviane Redingová navrhla, aby medzinárodnú sieť internet nespravovali len americké autority, ale aby bola správa spoločnou vecou skupiny krajín G12. Súčasná dohoda o správe internetu vyprší v októbri. Experti na internet sú však skeptickí, či sa podarí nájsť medzinárodnú dohodu, ak neexistuje dohoda ani len na úrovni EÚ.

„Verím, že Obama bude mať odvahu, bude múdry a bude rešpektovať globálnu povahu internetu pre to, aby v septembri vydláždil cestu pre novú, zodpovednejšiu, transparentnejšiu, demokratickejšiu a multilaterálnejšiu formu správy internetu,“ vyhlásila v pondelok Viviane Redingová, komisárka pre informačnú spoločnosť.

Komisárka navrhuje rozsiahlu reformu súčasnej správy medzinárodnej siete. Jej predstava je taká, že by sa mali vytvoriť „nezávislý právny útvar“ a „viacstranné fórum vlád pre diskusiu o politických a bezpečnostných otázkach“, ktoré sa dotýkajú internetu. Fórum by malo odrážať štruktúru zoskupenia krajín G12, pričom by sa skladalo z dvoch zástupcov z každého svetového regiónu: Európa, Severná Amerika, Južná Amerika, Afrika a Ázia. Vo fóre by tiež mal byť zastúpený jeden predstaviteľ Oceánie a fórum by malo mať jedného predsedu (predstaviteľa ICANN), ktorý by nemal právo hlasovať.

Súčasný systém stanovuje, že súkromná firma ICANN (orgán zodpovedajúci za správu internetu), podlieha pod legislatívu USA, i keď Washington nemá žiadne formálne právo prijať rozhodnutie spojené s internetom. Americká vláda je v ICANN zastúpená prostredníctvom Vládneho poradného výboru (GAC), ktorý pozostáva z viac ako 100 odborníkov z celého sveta, ktorých výnosy majú však len nezáväzný a odporúčací charakter.

Podľa komisárkinho návrhu by bol GAC komplementárny k menšiemu, ale vplyvnému zoskupeniu krajín G12. Vo svojom stanovisku odôvodňuje, že ňou navrhovaná štruktúra GAC „by umožnila rýchlu reakciu v prípade ohrozenia stability, bezpečnosti a otvorenosti internetu“.

Volanie po zmene princípov správy internetu nie sú nové a potrebu zmeny opakovane pripomínajú EÚ, Čína, Rusko a ďalšie vplyvné krajiny. Otázka je v tomto čase aktuálnejšia, nakoľko dohoda medzi ICANN a americkou vládou po troch rokoch, v októbri 2009, vyprší.

Je málo pravdepodobné, že by medzinárodné spoločenstvo našlo spôsob, ako presadiť multilaterálnu dohodu v otázke, ktorá v ostatných rokoch vyvolala veľkú mieru kontroverzie. Bruselský expert na internet pod požiadavkou anonymity pre EurActiv povedal: „Nemyslím si, že je to teraz priorita medzinárodnej diplomacie a v žiadnom prípade nebude existovať dohoda ani len na úrovni EÚ.“

„ICANN aj naďalej podporuje viac-stranný model ako najlepší spôsob pre zabezpečenie zodpovednosti všetkých strán, model, v rámci ktorého neprevažuje žiadny čiaskový záujem vlády, skupiny vlád alebo entity akéhokoľvek druhu,“ konštatuje vo svojom stanovisku Brad White, riaditeľ ICANN pre styk s médiámi. Dopĺňa, že „globálne vlády sú už zaangažované na činnosti ICANN prostredníctvom GAC“.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA