Roaming má zlacnieť

Kľúčový výbor Európskeho parlamentu podporil včera návrh na zníženie cien roamingových služieb mobilných operátorov.

Pozadie

Podľa údajov Komisie sú priemerné ceny roamingu stále asi päť krát vyššie, než skutočné náklady operátorov pri poskytovaní služby. To malo operátorom priniesť ročné zisky 8,5 miliardy eur.

Na začiatku letnej dovolenkovej sezóny v roku 2006 komisárka pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť Viviane Reding predstavila návrh nariadenia, ktoré zavádzalo maximálne sadzby takýchto poplatkov. Tie sa dnes pohybujú medzi 0,58 až 5 euro za minútu.

Otázky

Lacnejšie medzinárodné hovory…

Výbor EP pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) podporil 12. apríla správu, pripravenú rakúskym europoslancom Paulom Rübigom, ktorá žiada obmedzenie roamingových poplatkov na maximálne 0,40 eur za odchádzajúce hovory a 0,15 eur za prichádzajúce hovoru (plus DPH).

To je ešte prísnejšie obmedzenie, než navrhla Komisia – 0,5 eur za odchádzajúce a 0,25 eur za prichádzajúce. Návrh Komisie podporil v marci iný parlamentný výbor (Výbor EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov – IMCO).

…pre všetkých…

Výbor ITRE žiada, aby boli nové regulované ceny automaticky uplatnené na všetkých užívateľov mobilných telefónov, ktorí volajú v zahraničí. Zákazníci majú mať tiež možnosť vybrať si prípadné lacnejšie balíky ponúkané inými mobilnými operátormi.

V tomto bode nie je Parlament jednotný. Výbor IMCO v marci podporil návrh, podľa ktorého by mali prístup k lacnejším roamingovým tarifám len tí zákazníci, ktorí explicitne operátorom povedia, že chcú nové tarify.

…už od budúceho leta?

Komisia chce implementovať pravidlá už k júlu 2007. Parlament a členské krajiny sa však musia dohodnúť na detailoch pravidiel, vrátane presných obmedzení cien a toho, na koho majú byť aplikované. Nedohoda môže viesť k predĺženiu legislatívnej procedúry o niekoľko mesiacov až rok.

Pozície

Asociácia GSM (GSMA), ktorá reprezentuje mobilných operátorov, varuje, že určenie príliš nízkych obmedzení môže priemyslu spôsobiť „vážne škody“. Návrh schválený vo výbore ITRE by podľa nej nedal mobilným operátom žiadny priestor na konkurenciu a prinútil by ich prijať tarify nižšie, než sú náklady. GSMA žiada obmedzenie aspoň na 0,65 eura pre odchádzajúce a 0,35 eura pre prichádzajúce hovory. „V čase, keď sa Európa snaží stimulovať investície a inovácie sa tieto nevhodné a nekonzistentné návrhy stále viac vzďaľujú od ekonomickej reality mobilného trhu.“

Komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť Viviane Reding privítala rozhodnutie zaviesť automatickú ochranu ceny pre všetkých užívateľov roamingu. „Toto riešenie uprednostňuje aj Komisia, nakoľko je jednoduché a pre spotrebiteľov i operátorov znižuje byrokraciu. Znamená tiež, že mobilní operátori budú musieť spotrebiteľov presvedčiť, že ponúkajú ešte lepší balík, než prikazujú pravidlá EÚ pre roaming. Silno to podporí konkurenciu medzi mobilnými operátormi.“

Rakúsky europoslanec Paul Rübig (EPP-ED), spravodajca k tejto otázke vo výbore ITRE, privítal rozhodnutie zaviesť obmedzenie cien ako „veľký úspech pre európskych spotrebiteľov“. Dodal: „Som však menej šťastný z rozhodnutia výboru podporiť hlasovaním automatické zahrnutie (možnosti prejsť na lacnejší roaming) pre všetkých užívateľov mobilných telefónov. Rovná sa to nanúteniu nového tarifného modelu všetkým spotrebiteľom, čo môže viesť k drastickému rastu nákladov pre celé odvetvie. Osobne by som podporil dobrovoľný princíp, pretože verím, že európski spotrebitelia sú dostatočne zodpovední a vyspelí na to, aby sa rozhodli sami.“

Reino Paasilinna, tieňový spravodajca Socialistickej skupiny, však k tejto otázke povedal: „(Zahrnutie všetkých mobilných kontraktov) automaticky zabezpečí, že budú obmedzené roamingové poplatky všetkých spotrebiteľov, hlboko pod úrovňou, ktorú platia dnes, a súčasne s možnosťou vybrať si iného operátora, ak spotrebiteľ preferuje iný balík. Operátorov to tiež podporuje aby poskytli lepšiu ponuku.“

Tieňový spravodajca Zelených/EFA David Hammerstein privítal fakt, že ITRE odmietol dobrovoľný princíp pri prechode na výhodnejšiu tarifu. Podľa neho by to operátorom dávalo možnosť, aby zákazníkom, ktorí nie sú informovaní o zmenených tarifách, ďalej účtovali vyššie ceny. Vyslovil však ľútosť, že Komisia podporila návrh na ustanovenie, podľa ktorého platnosť regulácie vyprší po troch rokoch, pokiaľ Komisia nenavrhne jej predĺženie.

Európska spotrebiteľská organizácia BEUC označila hlasovanie za „krok správnym smerom“, poukázala však na niektoré pretrvávajúce „neuspokojivé výsledky“, vrátane faktu, že legislatíva vyprší po troch rokoch a cena, aj po obmedzeniach, bude sále vysoká, nebude odrážať reálne náklady.

Ďalšie kroky

  • 9. máj 2007: hlasovanie na plenárnom zasadnutí Parlamentu
  • 6. jún 2007: o návrhu by mali hlasovať ministri telekomunikácií EÚ

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA