Roaming opäť zlacnie

Európska komisia predstavila novú reguláciu roamingových mobilných služieb. Cena textovej správy SMS by nemala v budúcnosti prekročiť 11 centov (3,31 Sk) bez DPH. Ak návrh schváli Parlament a Rada, nový cenník by mohol platiť od leta 2009.

Európska komisia včera (23.9.) predstavila revíziu nariadenia o roamingu. Okrem toho, že vo všeobecnosti zlacňuje roamingové služby, upravuje aj cenový strop pre správy SMS a zakazuje minútovú tarifikáciu.

  • Lacnejšie textové správy

Cena za odoslanú správu SMS v sieti roamingového partnera v rámci EÚ by nemala prekročiť 11 centov (3,31 Sk) bez DPH. Súčasná priemerná cena v Európe siaha do výšky 29 centov (8,74 Sk) bez DPH. Najvyššie poplatky za odosielanie SMS v zahraničí v súčasnosti znášajú zákazníci holandského operátora KPN (75 centov s DPH) a belgickej firmy Base (80 centov s DPH).

  • Zákaz minútovej tarifikácie

Hovory v sieťach zahraničných operátorov nebudú môcť byť merané systémom, kde najmenšou časovou jednotkou je jedna minúta, ale operátori budú musieť povinne uplatňovať sekundovú tarifikáciu. Skupina európskych regulátorov telekomunikácií (ERG) tvrdí, že minútová tarifikácia núti zákazníkov platiť o 24% viac, než je skutočný čas, ktorý pretelefonovali. Komisárka Maglena Kuneva, zodpovedná za ochranu spotrebiteľa, komentovala súčasný stav nasledovne: „Je to, ako keby ste si vzali vlak z Bruselu do Paríža a zaplatili by ste ako [keby ste cestovali až] do Ríma.“

  • Ďalšie znižovanie cien

Balíček obsahuje aj opatrenia, ktoré by mali podporiť ďalšie znižovanie cien  hlasových roamingových služieb. Súčasný cenový strop roamingového poplatku za minútu odchádzajúceho hovoru je stanovený na 46 centov bez DPH, do roku 2012 by sa mal znížiť na 34 centov. Rovnako sa počíta aj so znižovaním poplatku za prijatý hovor v roamingovej sieti.

  • Vágne stanovisko k dátovému roamingu

Komisia zaujala voči dátovému roamingu menej tvrdé stanovisko. Voči regulovaniu cien za používanie mobilného internetu v sieťach zahraničných operátorov namietali nielen telekomunikačné firmy, ale i viaceré spotrebiteľské organizácie. Poskytovanie pripojenia do internetu cez mobil je službou, ktorá sa zatiaľ ešte len vyvíja. Regulovanie viacerí pokladajú za možnú prekážku pre jej rozšírenie.

Napriek tomu Komisia vyzvala mobilných operátorov na zvýšenie transparentnosti. Od roku 2010 by mali zákazníkom umožniť stanoviť strop sumy, ktorú sú ochotní zaplatiť za dáta prenesené v zahraničí počas jedného mesiaca. Cieľom je zabrániť takzvaným „šokom z účtov.“ Príliš vysoké faktúry neraz prekvapia mnohých turistov a cestujúcich, ktorí sa rozhodnú používať internet na svojich cestách.

  • Široká podpora pre nové opatrenia

Navrhovanú revíziu nariadenia o roamingu musia ešte odobriť Parlament a Rada. Pre širokú podporu a blížiace sa voľby do EP sa nepredpokladajú žiadne komplikácie. Ak sa podarí dodržať predpokladaný časový plán, upravené eurotarify by mohli vstúpiť do platnosti od začiatku leta 2009.

Pozície

Viviane Reding, komisárka pre informačnú spoločnosť a média, povedala: „Používanie mobilného telefónu v rámci EÚ by nemalo byť nespravodlivo drahšie, či už ide o uskutočňovanie hovorov, posielanie správ alebo surfovanie na webe. 37 mil. európskych turistov a 110 mil. cestujúcich podnikateľov čaká na sľub jednotného trhu bez hraníc, ktorý bude mať pozitívny dopad na výšku ich telefónnych účtov.“

José Manuel Barroso, predseda EK, sa netradične rozhodol reagovať na novú iniciatívu: „Je čas ukázať, že existuje naozaj jednotný telekomunikačný trh, v rámci ktorého môžu zákazníci používať svoje mobilné telefóny v 27 krajinách EÚ bez toho, aby boli potrestaní za prekročenie hraníc,“ uvádza vo svojom stanovisku. Dodáva, že „ak tak urobíme rýchlo, uvidíme úžasný nárast počtu SMS a dátových služieb, a [tiež to] že posielanie správ za lacnejšie roamingové poplatky môže byť situáciou, kde sú obe strany víťazmi.“

Monique Goyens, generálna riaditeľka spotrebiteľskej organizácie BEUC, komentovala návrh slovnými spojeniami: „Ceny blížiace sa k reálnym nákladom, jasné a transparentné informovanie pred prekvapením, žiadne ďalšie šoky z účtov.“ Súčasne vyjadrila spokojnosť s prístupom k dátovému roamingu a postupnému zavádzaniu mechanizmu, prostredníctvom ktorého si bude môcť zákazník zvoliť svoj mesačný cenový limit.

Angelika Niebler (EPP-ED, DE), predsedníčka Výboru EP pre priemysel, hovorí: „Posielanie textových správ zo zahraničia je disproporčne drahé. Potrebujeme teraz politické rozhodnutie pre stanovenie horných limitov. O detailoch návrhu je potrebné diskutovať, ale Parlament v mene užívateľov mobilných telefónov podporuje návrh Komisie.“

Daniel Pataki, predseda Skupiny európskych regulátorov telekomunikácií (ERG), komentuje: „ERG víta návrh Komisie na predĺženie nariadenia o roamingu hlasových služieb a predstavenie nového návrhu nariadenia o roamingových správach SMS. Je v súlade s odporúčaniami národných regulátorov.“

GSMA
, asociácia združujúca veľkých mobilných operátorov, je nespokojná: „V EÚ cena za domáce mobilné služby medziročne klesá o 13%. V takomto konkurenčnom prostredí nie je regulácia nevyhnutná a môže byť potenciálne zničujúca. [..] Krátkodobá politická agenda by nemala precedentne stáť nad dlhodobým ekonomickým dopadom regulácie,“ povedal jej hovorca, David Pringle.

Na druhej strane, menší mobilní operátori sú spokojní. Innocenzo Genna, predseda ECTA, povedal: „ECTA podporuje návrh Komisie na reguláciu roamingu hlasových, SMS a dátových služieb. Akokoľvek, viac než stanovenie maloobchodných cien by dátovému a SMS roamingu pomohlo skôr stimulovanie konkurencie a podpora expanzie menších firiem naprieč národnými hranicami.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA