Rozdelenie „europeňazí“ na informatizáciu už známe

Prvé projekty pre operačný program Informatizácia spoločnosti chce MF SR začať prijímať už na konci tohto roka.

Krátka správa

Generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti MF SR Pavel Bojňanský očakáva, že jeho úrad ešte pred koncom roka 2007 bude schopný zverejniť prvé výzvy na predkladanie projektov na informatizáciu vo verejnej správe. „Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) sa dnes javí byť najlepšie pripraveným zo všetkých slovenských operačných programov,“ zdôvodňuje svoj optimizmus P. Bojňanský. „Momentálne už zapracúvame posledné pripomienky Európskej komisie, všetky spory boli odstránené, takže oprávnene očakávame, že v priebehu dvoch, maximálne troch týždňov bude OPIS v Bruseli schválený,“ dopĺňa ho riaditeľka odboru riadenia OPIS Denisa Žiláková.

Bojňanského sekcia v súčasnosti spolupracuje s úradom vlády na vypracovaní ďalších dokumentov, bez ktorých nie je možné operačný program realizovať. Ide napríklad o operačný manuál, ktorý musí schváliť úrad vlády, nakoľko ten je ustanovený ako riadiaci orgán (RO) pre OPIS. MS SR je zasa sprostredkovateľským orgánom (SORO), ktorý má na starosti celú administráciu OPIS, vrátane prijímania projektov, ich hodnotenia a schvaľovania grantov.

Tesne pred schválením OPIS v Bruseli sa za definitívne považuje už aj rozdelenie financií na jednotlivé prioritné osi. OPIS ich má tri. „Na informatizáciu verejnej správy (eGovernment) počítame so sumou 825 942 260 eur, na digitalizáciu pamäťových a fondových inštitúcií (eContent) by malo ísť 192 342 718 eur a na zvýšenie dostupnosti širokopásmového (vysokorýchlostného) internetu (Broadband) zasa 113 142 775 eur,“ informuje D. Žiláková.

Tri percentá z celkovej sumy približne 1200 miliónov eur, ktoré bude mať k dispozícii OPIS, pôjdu na tzv. technickú pomoc. Z tejto sumy bude možné financovať aj časť ľudí, ktorí budú na administrácii operačného programu pracovať. Okrem toho z nich MF SR zaplatí tzv. štúdie uskutočniteľnosti, ktoré by mali ukázať, aký je terajší stav a aké sú reálne očakávania v jednotlivých prioritných osiach. „Štúdie uskutočniteľnosti budú slúžiť ako podklad, aby sme zverejňovali čo najrealistickejšie výzvy, s cieľom rozdeliť peniaze naozaj tak, ako ich Slovensko na naštartovanie masívnej informatizácie vo verejnom sektore potrebuje,“ hovorí P. Bojňanský.

Výkonný riaditeľ občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu Milan Ištván varuje pred prílišným optimizmom. „V Grécku sa prostriedky z veľmi podobného operačného programu podarilo vyčerpať asi z polovice a to v čase, kedy už mali bohatšie skúsenosti s eurofondami,“ vysvetľuje. „Už teraz časovo zaostávame v príprave niektorých materiálov a najmä sa obávam, že potenciálni prijímatelia pomoci – najmä samosprávy, nie sú dostatočne pripravení.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA