Cloud computing – ohrozuje ho ochrana údajov hospodárskych zvierat?

Najväčšou prekážkou pre tzv. cloud computing, ktorý sa šíri Európou, je rozdielna implementácia smernice na ochranu osobných údajov v jednotlivých členských štátoch EÚ. Ochrana citlivých údajov sa nemusí týkať iba osôb alebo firiem, ale aj hospodárskych zvierat.

Prasiatko, Flickr: Stephen & Claire Farnsworth
https://euractiv.sk

Hlavným problémom pre cloud je rozdielna implementácia Smernice o ochrane osobných údajov v jednotlivých členských štátoch EÚ, povedal novinárom zdroj z prostredia Európskej komisie.

Európska komisia sa podľa neho v súčasnosti snaží o čo najrýchlejšiu harmonizáciu tejto legislatívy dvadsaťsedmičkou. Existujúca smernica by mala byť zapracovaná do nariadenia, ktoré bude ľahšie vynútiteľné.

S ochranou osobných údajov však často koliduje práve cloud computing. Tento systém umožňuje prostredníctvom internetu spoločnostiam, verejnej správe a jednotlivcom prístup k údajom a softwaru z počítačov, ktoré sa nachádzajú na inom mieste.

Pri tejto príležitosti spustila Európska komisia verejnú konzultáciu, ktorá má slúžiť k príprave celoeurópskej stratégie pre cloud computing. Stratégia by mala byť zverejnená niekedy v roku 2012. Počas konzultácie zazneli názory, ktoré tvrdili, že dnes je už celkom bežné aby „poskytovatelia online služieb operovali s údajmi občanov z niekoľkých rôznych členských štátov“. Výnimkou nie sú ani osobné údaje, ktoré pochádzajú z krajín mimo EÚ.

[Spoločnosti] sa tak často ocitnú v situácii, kedy sa musia vyznať v odlišných a zmätočných národných zákonoch, ktoré si často aj protirečia,“ tvrdí americká spoločnosť Microsoft.

V niektorých členských štátoch totiž platí, že osobné údaje nemôžu opustiť územie tamojšieho štátu – napríklad servery, na ktorých sú zhromaždené, musia byť umiestnené v rámci hraníc národného štátu. Tak to funguje napríklad v Grécku. Európska komisia označila príslušný grécky zákon za „obmedzenie, ktoré má priamy dopad na voľný pohyb osobných údajov medzi členskými krajinami EÚ“.

Presun záznamov o hospodárskych zvieratách

Ďalším zaujímavým príkladom je prípad holandského podnikateľa Remiho Carona, ktorému jeho podnikateľskú činnosť skomplikovala luxemburská legislatíva.

Caron pracoval na projekte, ktorý vyžadoval cezhraničný prenos lekárskych záznamov o hospodárskych zvieratách. Luxemburské úrady to však neumožnili. Nepomohol ani tlak Európskej komisie, ktorá argumentovala, že daná legislatíva sa týka „fyzických osôb“ a nie zvierat.

Podľa medzinárodnej právnickej kancelárie Bird & Bird môžeme podobné prvky nájsť aj vo fínskom či švédskom právnom poriadku.

Cez hranice cesta nevedie

Cloud computingu sa nedarí ani vo Francúzsku. Tamojšie úrady navrhli, aby sa z cezhraničného prenosu údajov, ktorý smeruje mimo hraníc EÚ, vylúčili práve citlivé osobné údaje.

Podobné hlasy zaznievajú aj z Nemecka, ktoré je v dôsledku svojich historických skúseností veľmi citlivé na ochranu osobných údajov. Ukladanie týchto údajov mimo územia štátu je podľa Nemcov nelegálny čin. Predstavitelia spolkovej republiky Šlezvicko-Holštajnsko nedávno vyhlásili, že väčšina prenosov údajov prostredníctvom služieb cloud computingu odporuje nemeckým zákonom o ochrane súkromia.

V rámci pripravovanej európskej stratégie o cloud computingu Európska komisia prisľúbila, že tieto pochybnosti rozptýli a navrhne aj reformu právomocí kontrolných orgánov, ktoré v niektorých krajinách nemôžu v súčasnosti udeľovať pokuty.

Pozadie

Cloud computing (nazývaný aj výpočtové mračno) je novým riešením v oblasti IT. Prináša zmenu v spôsobe skladovania a uchovávania informácií a tiež v spôsobe prevádzkovania aplikácií. Spoločnosť pri ňom nevlastní individuálne počítače, všetko je namiesto toho umiestnené v takzvanom cloude (mračne)- teda v počítačoch a serveroch, ktoré sú fyzicky umiestnené u poskytovateľa služby a ktoré má zákazník k dispozícií pomocou internetu.

Najväčšou obchodnou výhodou mračna je, že spoločnosti, ktoré ho využívajú tým môžu ušetriť náklady na hardvérové vybavenie a tiež znížiť svoje svoje náklady na jednotku spolu s tým ako rastie dopyt. Pre zákazníkov to znamená, že veľké objemy informácií budú potenciálne dostupné z hociktorého zariadenia, ktoré je pripojené na internet. (viď. Súbor liniek)

REKLAMA

REKLAMA