Stredoeurópska konferencia o digitalizácii v kultúre

Vo Viedni sa stretnú predstavitelia ministerstiev zo strednej Európy, zástupcovia akademického i súkromného sektora, ako aj reprezentanti Európskej komisie (EK).

Krátka správa

V rakúskej metropole sa 1. a 2. februára uskutoční 4. konferencia európskeho programu Preparing for eContent plus, ktorý je výsledkom spoločnej iniciatívy Rakúska, Českej republiky, Maďarska a Slovenska.

Spoločné rokovanie vo Viedni nadväzuje na predošlé konferencie, ktoré sa postupne uskutočnili v Prahe, Budapešti a naposledy v Bratislave. Na týchto podujatiach sa podarilo nadviazať niekoľko partnerstiev a v ich rámci sa začalo s prípravou a následnou realizáciou niekoľkých projektov. Tie by mali byť prezentované práve na viedenskom stretnutí. Podujatie bude otvárať rakúska ministerka hospodárstva a práce Maria Bendlová. Hans Petschar bude prezentovať iniciatívu Európske digitálne knižnice a Christian Dögl bude zasa hovoriť o výzvach, ktoré digitálny vek stavia pred múzeá a knižnice.

Zaujímavým bodom programu by mali byť panelové diskusie, ktorá sa zameria na praktické aspekty digitalizácie v kultúre. V prvej z nich bude mať zastúpenie aj Slovensko Dušanom Katuščákom, ktorý je generálnym riaditeľom Slovenskej národnej knižnice. Diskutéri budú hovoriť o súčasnej situácii v digitalizácii kultúry s dôrazom na digitalizáciu pamäťových a fondových inštitúcií v jednotlivých krajinách strednej Európy. Účastníci konferencie tak budú môcť porovnať rozdielne prístupy a rozdielne stratégie stredoeurópskych vlád v tejto oblasti.

Na druhý deň konferencie bude zaujímavou prezentáciou vystúpenie šéfa odboru pre program eContent a bezpečný internet Direktoriátu EK pre informačnú spoločnosť Richarda Swetenhama. Zameria sa na hodnotenie druhej výzvy v rámci programu EÚ eContent, ktorá sa skončila minulý rok, ponúkne isté zovšeobecnenia a predovšetkým návrhy pre rok 2007, v ktorom je na tento program vyčlenených spolu 43 miliónov eur. Súčasťou tejto časti konferencie budú aj vystúpenia o praktických skúsenostiach s využívaním týchto európskych finančných zdrojov.

Januárová konferencia je vlastne uzavretím jednoročného cyklu programu eContent plus. Preto sa na záver programu počíta aj s vystúpením reprezentantov jednotlivých ministerstiev kultúry, ktorý by mali spoločnú iniciatívu zhodnotiť z národných perspektív.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA