Štúdia: Open-source šetrí peniaze

Podľa štúdie financovanej Komisiou šetrí existencia open-source softvéru európskych firmám veľké investície do nákupu a vývoja softvéru.

Krátka správa

DG pre podnikanie zadalo vypracovanie štúdie o ekonomických dopadoch takzvaného free/libre a open source softvéru (FLOSS). Realizátorom bolo konzorcium vedené Maastrichtským ekonomickým a sociálnym výskumným a tréningovým centrom pre inovácie a technológiu pri Univerzite Spojených národov (UNU-MERIT). Dokument nadväzuje na štúdiu a prieskum FLOSS 2002, pochádzajúci čiastočne z toho istého zdroja.

Správy tvrdí:

  • Podiel FLOSS na trhu v Európe je najväčší na svete, aplikácie FLOSS sú v prvej trojke na trhu webserverov, operačných systémov serverov, operačných systémov počítačov, internetových prehliadačov, databáz, e-mailových systémov, ako aj iných systémov infraštruktúry informačných a komunikačných technológií.
  • Penetrácia FLOSS patrí medzi najvyššie na svete. Čím väčšia spoločnosť, tým vyššia je pravdepodobnosť, že využíva FLOSS.
  • Európa je najobľúbenejším miestom pre vývojárov open-source softvéru, pred Severnou Amerikou a Áziou. Väčšina firiem vyvíjajúcich FLOSS má stále sídlo v USA, Európa však rýchlo dobieha, najmä s veľkým množstvom malých a stredných firiem.
  • Hodnota open-source kódu so zaručenou kontrolovanou kvalitou sa odhaduje na 12 miliárd eur, každých 18 mesiacov až dva roky sa očakáva jej zdvojnásobenie.
  • Ekonomika, naviazaná na vývoj open-source (firmy podieľajúce sa na jeho vývoji) ponúka 565 000 pracovných miest a ročný zisk 263 miliárd eur.
  • Služby naviazané na FLOSS môžu v roku 2010 dosiahnuť podiel 32% na všetkých IT službách, podiel na celkovom HDP Európy môže byť v tom istom roku až 4%.
  • FLOSS priamo podporuje 29% softvéru ktorý je in-house vyvíjaný v EÚ (43% v USA) a poskytuje prirodzený model vývoja softvéru pre sekundárny softvérový sektor.
  • FLOSS potenciálne šetrí firmám viac ako 36% investícií do výskumu a vývoja softvéru, čo sa premieta do vyššieho zisku, alebo môže byť minuté na ďalšie inovácie.

Štúdia bola nepochybne vydaná aj v kontexte pokračujúcej zákopovej vojny medzi spoločnosťou Microsoft a firmami pracujúcimi s open-source o ekonomických dopadoch a „celkovej cene vlastníctva“ (Total Cost of Ownership – TCO) open-source aplikácií (ako je Apache) v porovnaní s produktmi spoločnosti Microsoft (napr. Windows Server).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA