V roku 2006 pribudlo v SR 79 tisíc DSL liniek

Celkovo má dnes DSL linku na Slovensku takmer 180 tisíc zákazníkov, v roku 2005 ich bolo 104 tisíc.

Krátka správa

Obľúbenosť DSL – ako najrozšírenejšieho vysokorýchlostného prístupu k internetu – prudko rástla aj v minulom roku. Na konci minulého roka bolo na Slovensku zriadených o 81 percent DSL liniek viac než predvlani. Na rozdiel do roku 2005 nepribúdali zákazníci rovnomerne, najviac ich pribúdalo na konci polrokov, teda v mesiacoch máj, jún a október, november a december, najmenej vo februári a marci. Výraznú zmenu pokrytia, a teda záujmu o túto službu nespôsobilo ani zvýšenie download rýchlosti o 512 Kb/s. Podľa štatistík pribúdalo v roku 2005 týždenne priemerne 1 151 nových prípojok bez väčších výkyvov.

V roku 2006 to bolo priemerne 1 515 prípojok týždenne, najviac od polovice mája do konca júna (priemer cca 1 940 týždenne) a od druhej polovice októbra do konca roka (priemer 2 200 týždenne). Slovákov evidentne motivovali najmä akciové reklamné kampane. Dokazuje to fakt, že podľa údajov Slovak Telecomu, ktorý je u nás monopolným zriaďovateľom DSL pripojení predovšetkým pre domácnosti, keďže alternatívni operátori nevlastnia potrebnú infraštruktúru, medzi 12. a 19. decembrom sa počet DSL liniek zvyšoval týždenne o 5 tisíc.

Pokiaľ ide o pokrytie dostupnosti DSL, hoci v roku 2006 pribudlo mnoho desiatok nových lokalít respektíve v nich bola zlepšená dostupnosť, v roku 2006 neprišlo k zmene uvádzaného pokrytia. Od 12. augusta 2005 až do súčasnosti tak oficiálne údaje spoločnosti hovoria o dostupnosti DSL pre 3,8 miliónov obyvateľov Slovenska.

Rýchlosť DSL pripojenia v Českej republike sa vlani zvýšila v priemere o 57 percent na 991 kbit/s. Podľa odborného servera DSL.cz najvýraznejšie stúpla v sieti Telefonicy O2a to o 82 percent na 937 kbit/s. Donútil ju k tomu fakt, že väčšina zákazníkov Telefonicy nedokázala dodržať dátové limity a po ich prekročení im operátor znižoval prenosovú rýchlosť. Pritom Telefonica O2 má suverénne najviac používateľov DSL liniek v ČR.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA