Videokonferencie šetria Fínom čas a emisie

Vláda vo Fínsku sa rozhodla v oblasti verejnej správy podporovať telekonferencie a iné služby, ktoré sa sprostredkúvajú diaľkovo. Dokážu priblížiť verejné inštitúcie obyvateľom, šetria čas a v konečnom dôsledku aj emisie skleníkových plynov.

Videokonferencie sú vhodným doplnkom telefonátov a dátovej komunikácie, pričom majú potenciál skvalitniť „diaľkové služby“ a môžu sa stať spôsobom plnohodnotnej komunikácie medzi občanmi a jednotlivými verejnými inštitúciami, konštatuje JUHTA, úrad fínskeho ministerstva financií pre informačný manažment vo verejnej správe. Súčasne odporúča, aby sa posilnila dôvera v kvalitu, funkčnosť a bezpečnosť informácií takéhoto spôsobu poskytovania služieb.

Využívanie videokonferencií ako platformy pre poskytovanie služieb vo verejnej správe umožnil vo Fínsku Zákon o samospráve, ktorý vstúpil do platnosti na začiatku tohto roka.

Dokument definuje niekoľko odporúčaní pre oblasť verejného obstarávania, technologickej a dátovej bezpečnosti diaľkových služieb, ako i návrh pre štandard kvality prenášaného obrazu a zvuku. Návrhy sa nedotýkajú iba samotných videokonferencií, ale i prekladateľských, tlmočníckych a iných služieb, ktoré sa poskytujú verejne. Pre ilustráciu, zahŕňa aj oblasť e-Health.

Odporúčania sú odpoveďou na správu „Model nových verejných služieb“, ktorá bola vydaná vo Fínsku v júni 2008. Jej hlavným odporúčaním je ustanovenie špeciálnych samosprávnych úradov, ktoré by centralizovane poskytovali rôzne všeobecné a odborné služby takpovediac „spod jednej strechy“.

Využívanie tele-služieb má aj silný ekologický rozmer a pomáha potláčať tzv. uhlíkovú stopu. Konferencie na diaľku znižujú dopyt po doprave osôb, ktoré prichádzajú spolu do kontaktu. V tomto smere Európska agentúra pre životné prostredie (EEA) vydala stanovisko, že dopyt po doprave v dôsledku organizovania obchodných ciesť brzdí transformáciu na nízkouhlíkovú ekonomiku (EurActiv 07/01/08).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA