Vyše 2,5 milióna používateľov si zriadilo európsku webovú adresu

Európska internetová doména .eu oslávila prvý rok, odkedy bola sprístupnená pre verejnosť.

Krátka správa

Obrovský počet aktívnych používateľov robí z domény .eu tretiu najpopulárnejšiu doménu najvyššej úrovne a siedmu najpopulárnejšu v celosvetovom meradle. So 17% nárastom registrácií za posledných päť mesiacov je .eu tiež jedným z najrýchlejšie rastúcich doménových mien najvyššej úrovne na internete.

„Za jediný rok sa táto doména stala dobre etablovanou časťou európskeho kybernetického priestoru,“ komentuje túto správu komisárka Európskej únie pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová. „Toto je pozitívnym signálom atraktívnosti elektronického obchodu v rámci Únie. Blahoželám nezávislému neziskovému registru EURid, zodpovednému za doménu k úspešnému riadeniu extrémne vysokého dopytu zo strany priemyslu a verejnosti a za pomoc pri rozvíjaní európskej internetovej identity. Vítam najmä nedávne úsilie vyvinuté EURido-m urobiť registrácie „.eu” stali rýchlejšími, bezpečnejšími a lacnejšími,” dodáva V. Redingová.

O doménu .eu žiadali počas prvého roku jej existencie občania a firmy zo všetkých 27 členských štátov EÚ. Najväčší dopyt po európskej doméne je v Nemecku (31 percent), v Spojenom Kráľovstve (17 percent) a Holandsko (12 percent). Obrovský úspech domény .eu bol tiež sprevádzaný zvýšením dopytu po národných menách vo väčšine členských štátov. Napríklad od októbra minulého roka nárast počtu národných domén v Nemecku a Spojenom kráľovstve (.de a .uk) predstavoval okolo 5 percent. Holandsko (.nl) zažilo najvyšší nárast – 10 percent za rovnaký čas.

Popularita doménového mena .eu takisto podnietila Francúzsko k otvoreniu jej národného doménového mena verejnosti. Doména .fr bola totiž donedávna rezervovaná pre profesionálov, združenia alebo verejné orgány, ale teraz sa už uplatňujú pravidlá a praktiky podobné ako pri uvedení domény .eu.

Uvedenie domény .eu bolo plynulé, systémy zvládli dobre prechod napriek zhonu okolo registrácií. Na jej vrchole – v apríli 2006 – každú sekundu bolo úspešne zaregistrovaných 76 doménových mien. Berúc do úvahy extrémne vysoký počet doménových mien zaregistrovaných počas prvého roku prevádzky, počet sporných prípadov predložených Rozhodcovskému súdu Českej republiky v Prahe (priemerne 60 prípadov za mesiac v roku 2006) podčiarkuje dôkladné postupy, podľa ktorých EURid pri riadení domény .eu postupuje. Toto je priaznivo zrovnávané s priemerným počtom prípadov predkladaných v systéme riešenia sporov v Spojenom kráľovstve (83 za mesiac) alebo Jednotným postupom pre riešenie sporov ohľadne všeobecných domén najvyššej úrovne u Svetovej organizácie duševného vlastníctva (183 prípadov za mesiac).

Skutočné využitie domény .eu závratne stúplo počas 2006. V súčasnosti takmer 80 percent všetkých domén .eu odkazuje na funkčnú web stránku alebo na emailový server.

Prípona .eu je stále viac používaná dobre známymi značkami ako AirFrance, Versace, Dexia, Illy, alebo napr. Greenpeace. Taktiež niektoré neeurópske krajiny so silným obchodným zastúpením v Európe začali používať doménu .eu vo svojich reklamných kampaniach, vrátane spoločností Lexus a Sony.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA