Za pirátstvo a falšovanie aj do väzenia

Parlament tesne podporil historickú a kontroverznú smernicu, ktorá prinúti členské krajiny harmonizovať trestné právo tak, aby sa pirátstvo a falšovanie značky stali trestným činom v celej Únii.

Krátka správa

Počet porušení duševného vlastníctva – od pirátskeho kopírovania hudby a filmov, cez falšovanie značky šiat, odevných doplnkov či náhradných automobilových dielov, až po falošné lieky – za posledných desať rokov dramaticky narástol. Množstvo falšovaných tovarov narástlo o 1600%, čo odhadom spôsobilo stratu asi 125 000 pracovných miest.

Hospodárske straty spôsobené falšovaním značky sa odhadujú na 500 miliárd eur ročne. Nejde len o stratené podnikateľské možnosti a príjmy z daní, niektoré falšované výrobky predstavujú aj zdravotné riziká.

EÚ sa snaží obmedziť pirátstvo a falšovanie. Parlament prijal 25. apríla opatrenia, na základe ktorých by mohli byť páchatelia pokutovaní do výšky 300 000 eur, v najhorších prípadoch by mohli ísť aj do väzenia.

Spravodajca Nicola Zingaretti (SES) povedal, že smernica – prvá, ktorá akýmkoľvek spôsobom harmonizuje trestné právo členských krajín – je potrebná pre efektívnejší boj s rozsiahlym organizovaným zločinom: “Táto legislatíva je namierená proti organizovanému zločinu a škodám, ktoré falšovanie a porušovanei práv duševného vlastníctva spôsobuje v európskych krajinách. Je o trestaní mafiánskych kriminálnikov, nie o väznení detí, ktoré si sťahujú hudbu z internetu.”

Menšie porušenia duševného vlastníctva – ako je používanie chránených produktov viacerými užívateľmi (napr. kopírovanie kníh na študijné či výskumné účely, zdieľanie hudby, filmov a pod.) ostanú upravené národným občianskym právom. Zo smernice boli vylúčené aj súkromné osoby, pokiaľ nepoužívajú falšované produkty na tvorbu zisku.

Smernica nezahŕňa ani patenty a vynálezy, pretože takéto porušenia je ťažšie overiť a najlepším nástrojom ich stíhania ostáva občianske právo.

Pri všetkých ostatných porušeniach práv duševného vlastníctva však pravidlá vytvárajú pre národné autority harmonizované sankcie.

Smernica však vstúpi do platnosti len vtedy, ak ju schvália členské krajiny. To sa však môže ukázať zložité – Británia a Holandsko sa obávajú, že EÚ zachádza zasahovaním do trestného práva príliš ďaleko. Ide o oblasť, ktorá patrí do výlučnej kompetencie členských krajín.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA