Začal kongres ITAPA 2008

Prezentácia projektu informatizácie verejnej správy na Taiwane odštartovala kongres ITAPA, ktorého motto pre ročník 2008 znie „Government 2.0 – Breaking with Traditions“ (Government 2.0 – rozlúčka s tradíciami).

Dnes (18.11.) sa v Bratislave začal 7. ročník medzinárodného kongresu ITAPA 2008.  Jeho motto znie „Government 2.0 – Breaking with Traditions“ (Government 2.0 – rozlúčka s tradíciami). ITAPA patrí medzi vrcholné podujatia v oblasti vytvárania informačnej spoločnosti na Slovensku. „Zámerom ITAPY 2008 je predstaviť tie krajiny a riešenia, ktoré prinášajú proaktívny prístup verejnej správy voči občanom,“ uviedla programová riaditeľka kongresu, Lucia Mušková.

Po úvodnom príhovore Dušana Čaploviča, podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, delegácia z Taiwanu predstavila projekt „5 I Government.“ Frank Yu-Hsieh Sung, štátny tajomník taiwanskej vlády pre výskum, rozvoj a evaluáciu, ho označil za „ďalší vývojový stupeň“ informatizácie verejnej správy vo svojej krajine. Podľa Sunga, Taiwanu sa darí pretvárať sa na informačnú spoločnosť pre tri faktory:

  • podpora informatizácie na najvyššej úrovni a prijatie strategického rozhodnutia vydať sa touto cestou,
  • vytváranie a fungovanie verejno-súkromných partnerstiev,
  • zdieľaná podpora a konsenzus v otázke informatizácie medzi radovými občanmi.

Obyvatelia Taiwanu majú k dispozícii približne 15 tis. služieb v elektronickej forme. Ide o výsledok postupnej informatizácie, ktorá sa uskutočňovala v na sebe nadväzujúcich stupňoch: budovanie infraštruktúry, elektronizácia služieb, integrácia obyvateľov do tzv. informačnej spoločnosti a 5 „I“ Government. Aktuálny, posledný spomenutý stupeň si kladie za cieľ rozšíriť inovatívne elektronické služby do celej spoločnosti, nepretržite a personalizovaným spôsobom. 5 „I“ predstavuje integráciu, inovácie, interaktivitu, individualitu a instantnosť (bezprostrednosť).

Hlavným cieľom panelu „Government 2.0 – Breaking with Traditions“ bola diskusia o možnosti preniesť skúsenosti zo zahraničia do procesu informatizácie Slovenska. Druhý panel sa pre zmenu zameral na problematiku uvádzania elektronického podpisu do verejnej správy. Pavel Bojňanský z Ministerstva financií SR oboznámil publikum s aktuálnym stavom informačnej spoločnosti na Slovensku. V tejto súvislosti poukázal na prvú výzvu v rámci OPIS, ktorá sa týka elektronických služieb centrálnej matriky.

Okrem taiwanského modelu a informatizácie Slovenska sa dnešný kongresový deň venoval i digitálnemu televíznemu vysielaniu, geografickým informačným systémom (GIS), elektronickej identite, informačným systémom na podporu krízového manažmentu a efektivite v elektronických procesoch.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA