Akadémia európskeho seniora v Banskej Bystrici

Október – mesiac úcty k starším - sa bude v Banskej Bystrici niesť v duchu série podujatí pod názvom Akadémia Európskeho seniora (AES). Podľa primátora Ivana Saktora je to príspevok k súboju o titul Európske hlavné mesto kultúry.

Krátka správa

„Vieme, že základná téma projektu pre kandidatúru na Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) je zameraná na deti, ktoré majú šancu stať sa nositeľmi európskeho myslenia a vnímania. Avšak som presvedčený, že dravosť a odvaha mladšej generácie musia byť vyvažované skúsenosťou a rozvážnosťou staršej generácie,“ vysvetľuje Ivan Saktor. „Na základe toho vznikol  zámer organizovať Dni seniorov mesta v európskom duchu, prepojiť mesiac úcty k starším so začiatkom akademického roka, vytvoriť paralelu medzi skúsenosťou a zrelosťou Európy a seniorského veku.“

Počas slávnostného otvorenia, ktoré sa uskutoční dnes o druhej popoludní si  účastníci AES prevezmú indexy a v priebehu októbra budú môcť zbierať kredity na jednotlivých podujatiach. Na programe sú diskusie o zdravej výžive, ale aj hodiny tanca, beseda s poslancami mestského zastupiteľstva, či kurzy na ovládanie PC.

„Účasť na vzdelávacích aktivitách sa bude hodnotiť počtom bodov – kreditov. Získať ich možno až 66. Podmienkou pre získanie certifikátu o absolvovaní AES  je zisk aspoň 40 kreditov. V takom prípade ho zaradíme aj do žrebovania o hodnotné ceny. Pri organizácii jednotlivých aktivít a prednášok budú spolupracovať študenti a pedagógovia UMB, ako aj žiaci a učitelia základných škôl, teda dôjde aj k určitému generačnému premosteniu,“ hovorí, vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa MsÚ Mária Filipová.

Program AES je bohatý a časovo náročný. Každý senior si sám vyberie, nie je nutné absolvovať všetky podujatia. V záujme úspešného organizačného zabezpečenia jednotlivých aktivít, organizátori zisťovali záujem o účasť na jednotlivých témach a podľa toho volili kapacity priestorov a počet termínov. Bližšie informácie ako aj informačné materiály dostanú seniori na slávnostnom otvorení AES.

Účasť na aktivitách je pre seniorov bezplatná. Činnosť Akadémie financuje mesto s partnermi a sponzormi, ktorí sa na príprave a priebehu podujatí podieľajú.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA