Európska digitálna knižnica „Europeana“ už čoskoro

Európske knižnice disponujú spolu viac ako 2,5 mld. materiálov. Z nich je v digitálnej podobe sprístupnená len menej ako stotina. Komisia preto vyčlenila 120 mil. eur na zlepšenie on-line prístupu k európskemu kultúrnemu dedičstvu. On-line knižnica "Europeana" by sa mala otvoriť do konca roka.

„Európska digitálna knižnica bude pre ľudí rýchlou a jednoduchou cestou k európskym knihám a umeniu – či už vo svojich domácich krajinách alebo v zahraničí. Napríklad, umožní českému študentovi prehliadať si britskú knižnicu bez nutnosti cestovať do Londýna, alebo írskemu milovníkovi umenia priblížiť si Monu Lisu bez vystátia si radu v Louvre,“ opisuje ambiciózny projekt komisárka Viviane Redingová, zodpovedná za informačnú spoločnosť a médiá.

Europeana, ako sa má celoeurópska elektronická knižnica nazývať, by sa mala stať pre verejnosť prístupnou do konca roka 2008 a mala by už pred Vianocami poskytovať pomerne bohatý obsah. Komisia vyjadrila vôľu podporovať rozširovanie kapacít knižnice aj po jej spustení:

  • v rokoch 2009 – 2010 vyčlení na rozvoj elektronických knižníc 69 mil. eur z Výskumného programu EÚ,
  • v rovnakom období (2009-10) pôjde na sprístupnenie európskeho kultúrneho dedičstva EÚ suma 50 mil. eur z Európskeho programu pre konkurencieschopnosť a inovácie.

Financovanie z komunitárnych fondov bude samo o sebe nepostačujúce. Odhaduje sa, že sprístupnenie piatich miliónov knižných titulov v elektronickej podobe si vyžiada prostriedky vo výške 225 mil. eur. Okrem toho si celoeurópsky projekt kladie za cieľ postupne sprístupniť aj rôzne rukopisy a výtvarné diela. Preto Komisia vyzvala členské krajiny a národné inštitúcie, aby s cieľom získať ďalších partnerov projektu oslovili aj súkromný sektor.

Nadšenie pre digitalizáciu európskych kultúrnych a umeleckých prameňov zdieľa s Komisiou niekoľko členských krajín. Slovinsko prijalo v roku 2007 Akt pre verejno-súkromné partnerstvá. Slovensko zrenovovalo jeden zo zastaraných vojenských priestorov, kde sa nainštalujú robotické zariadenia pre automatické skenovanie knižných titulov.

Slovensko, Litva a Fínsko čerpajú prostriedky pre postupnú digitalizáciu z európskych štrukturálnych fondov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA