Európska komisia bude udeľovať cenu za šírenie poznatkov o Európe

Nová európska cena Altiera Spinelliho bude odmeňovať vedeckých pracovníkov, spisovateľov, novinárov a umelcov.

Európska komisia dnes vyhlásila, že od roku 2018 začne udeľovať novú cenu, takzvanú Cenu Altiera Spinelliho za šírenie informácií a poznatkov o Európe. Záujemcovia môžu posielať prihlášky do 2. októbra tohto roku.

Nová európska cena bude odmeňovať vynikajúce príspevky, ktoré šíria informácie o Európskej únii, o jej základných hodnotách, histórii, činnostiach a kľúčových výhodách pre širšiu verejnosť. Zároveň majú príspevky zvyšovať pochopenie občanov o EÚ a budovať dôveru v Úniu.

Komisia udelí šesť prvých cien v hodnote 50.000 eur, šesť druhých cien po 30.000 eur a desiati výhercovia tretej ceny získajú každý po 17.000 eur.

Takmer polovica nenávistných príspevkov na internete v Únii je o utečencoch

Význam EÚ bližšie k občanom

Súťaž o získanie ceny pomenovanej po talianskom politikovi, jednom z “otcov zakladateľov” dnešnej Únie, je otvorená pre jednotlivcov alebo skupiny. Všetci žiadatelia musia mať aspoň magisterský titul a v čase podania prihlášky musia byť členmi alebo pridruženými osobami nejakej akademickej inštitúcie, organizácie občianskej spoločnosti alebo iného typu právneho subjektu so sídlom v členskom štáte EÚ.

Zabudnutá história európskej hymny

„Potrebujeme priniesť význam EÚ, jej prínosy a úspechy, bližšie k občanom. Zviditeľnenie a uznanie takýchto prác na celoeurópskej úrovni nám pomôže pri dosahovaní tohto cieľa,“ uviedol v tejto súvislosti eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics.

Do súťaže sa môžu zapojiť vedeckí pracovníci, spisovatelia, novinári a umelci. Prvá povinná registrácia záujemcov bude 16. augusta. Viac informácií je prístupných na stránke Komisie.

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční začiatkom roka 2018.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA