Lepšia ochrana umelcov za hranicami ich vlasti

Podľa europoslancov treba zlepšiť pracovné podmienky umelcov, ktorí pôsobia v rôznych krajinách Európskej únie.

Krátka správa

Umelci, ktorí pôsobia v zahraničí musia byť dostatočne informovaní o možnosti zachovať svoje sociálne práva aj v inej krajine, než vlastnej. Európsky parlament preto prijal správu, ktorá vyzýva na zlepšenie sociálnej ochrany umelcov a zavedenie elektronickej karty sociálneho zabezpečenia. Návrh správy predložila francúzska poslankyňa Claire Gibault. Správa sa zmieňuje napríklad o cestujúcich spevákoch, muzikantoch, či dirigentoch, ktorých pôsobenie v umeleckých súboroch rôznych krajín aj na niekoľkomesačné obdobie je bežnou praxou. Európska integrácia sa pritom prejavuje aj v umeleckej oblasti a medzinárodnej koprodukcie je čoraz viac.

Toto podľa európskych poslancov vyvoláva potrebuje ujasniť ich právne postavenie v oblasti sociálnych práv. Preto vyzvali Komisiu, aby v spolupráci s inými subjektmi v oblasti kultúry vypracovali praktickú príručku pre európskych umelcov, v ktorej by našli informácie o poistení, pomoci v nezamestnanosti a pod. Poslanci zároveň chcú, aby Komisia ešte v tomto roku začala s prípravou pilotného projektu Európskej elektronickej karty sociálneho poistenia, ktorá by bola špeciálne určená pre umelcov.

Mobilitu umelcov by mal podporiť aj Európsky profesionálny register budovaný na báze Europassu, ktorý bol odštartovaný v roku 2004, aby bolo jednoduchšie získať kvalifikáciu uznávanú v ostatných členských krajinách EÚ. Register by obsahoval (niektoré) profesionálne záznamy a kontakty na umelcov. Správa sa obracia aj na členské štáty, aby viac pozornosti venovali príprave umeleckých učiteľov a vytvorili špeciálne vzdelávacie štruktúry pre pracovníkov kultúry.

Poslanci Európskeho parlamentu okrem toho upozornili na problém udeľovania pracovných víz pre umelcov z tretích krajín, napríklad ruských hudobníkov alebo brazílskych tanečníkov, prichádzajúcich do Európy. Európska komisia by podľa nich mala stanoviť režim aplikovateľný na potreby umelcov a v tomto smere pripraviť aj záväznú legislatívu, ktorá by umožnila udeliť dočasné pracovné víza, ako to už majú vyriešené niektoré členské krajiny.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA