Novinárska súťaž Writing for CEE

Príspevky do súťaže môžu aj slovenskí novinári posielať do 31. júla 2007.

Krátka správa

Aj v tomto roku vyhlásila rakúska tlačová agentúra APA medzinárodnú súťaž novinárov pod názvom Writing for CEE, čiže Písanie pre strednú a východnú Európu. Partnerom agentúry je Bank Austria Creditanstalt a súťaž spolu vyhlasujú od roku 2004. Jej cieľom je oceňovať novinárov, ktorí vo svojich príspevkoch reflektujú myšlienku európskej integrácie. Minuloročným laureátom súťaže sa stal bosniansky novinár Šefik Dautbegovic za príspevok s ironickým podtónom o ceste Sarajeva do EÚ.

Do tejto súťaže sa môžu prihlásiť všetci novinári z krajín strednej, východnej a južnej Európy. Na zaradenie je potrebný text, ktorý bol publikovaný v období od 1.augusta 2006 do 31. júla 2007, jeho anglický preklad a životopis autora. Do súťaže sa môžu zapojiť aj autori rozhlasových, televíznych a internetových príspevkov. O ich víťazovi rozhodne medzinárodná novinárska porota. Ceny sa budú udeľovať v novembri 2007 na slávnostnom večeri vo Viedni. Víťazovi prináleží aj finančná odmena vo výške 5000 eur.

Prihlásené novinárske príspevky by mali byť zamerané na témy, akými je cezhraničná spolupráca, búranie psychologických a mentálnych bariér a predsudkov medzi stredo- a východoeurópskymi národmi, spoločná budúcnosť strednej a východnej Európy, záležitosti menšín či dialóg medzi susedmi. Rozsah dodaného textu by nemal presahovať 25 bežných písaných strán.

Členmi poroty sú novinár z Bratislavy Michael Berko, medzinárodná hovorkyňa z Viedne Ildiko Füredi-Kolarik, publicista Jože Hudezček z Ľubľany, novinár Igor Janke z Varšavy, novinár z Viedne Ambros Kindel, ktorý je aj hovorcom poroty, odborník na komunikáciu Milan Šmíd z Karlovej univerzity v Prahe a novinárka z Budapešti Júlia Váradi.

Medzi internetovými linkami pod týmto článkom nájdete aj prihlasovací formulár.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA