Rakúsko diskutuje: ak zakážeme burky, potom aj kríže

Plán rakúskej vlády zakázať plnú pokrývku tváre vyvolal v krajine diskusiu. Ozývajú sa hlasy, že zákaz náboženských symbolov vo verejných školách by sa mal týkať aj krížov.

Zástupcovia moslimskej komunity ohlásili na zajtra (4. február) vo Viedni demonštráciu proti plánu zakázať nikáb a burku na verejných priestranstvách.

Kritici vládnych plánov tvrdia, že ak majú byť na verejnosti zakázané náboženské symboly, treba to vztiahnuť na všetky náboženstvá, nie len islam. Z rakúskych škôl by tak museli zmiznúť krucifixy.

K otázke sa už raz vyjadroval rakúsky Ústavný súd. Vtedy rozhodol, že „kríž sa stal, bezpochyby, symbolom myšlienkovej histórie Západu“. Umiestnenie krížov v školách či škôlkach vyžaduje aj zmluva medzi Rakúskom a Svätou stolicou.

Euronews: Rakúsko plánuje zakázať pokrývky tváre

Integrácia znamená prijatie „rakúskych hodnôt“

Rakúske ministerstvo pre integráciu ešte minulý rok v auguste predložilo návrh zákona o integrácii. Ten ej v súčasnosti vo fáze hodnotenia.

Nová legislatíva hovorí o presadzovaní hodnôt rakúskej kultúry a zakazuje symboly kontrakultúr, ako napríklad plnú pokrývku tváre, či distribúciu Koránu saláfistickými skupinami. Stanovuje, že akceptovanie kultúry a hodnôt hosťovskej krajiny je nevyhnutnou podmienkou integrácie.

Osoby, ktoré získajú azyl či inú formu medzinárodnej ochrany, budú musieť podpísať integračný kontrakt. Ten obsahuje deklaráciu, ktorá ich zaviaže dodržiavať právne a spoločenské hodnoty krajiny.

Ďalšou povinnosťou bude navštevovanie hodín nemčiny, a kurzov o rakúskych hodnotách. Návrh zákona hrozí v prípade porušenia povinností pokutami 500 až 2 500 eur.

REKLAMA

REKLAMA