Súčasné slovenské umenie v Bruseli

Dom slovenských regiónov vystavuje v belgickej metropole vyše 80 diel z tvorby súčasných slovenských umelcov.

Krátka správa

Pri príležitosti 2. výročia vzniku Domu slovenských regiónov predstavujú slovenské samosprávy súčasné slovenské umenie v Európskej komisii. Do akcie sa zapojilo všetkých osem samosprávnych krajov. Spoločné  zastúpenie  všetkých  ôsmich  krajov v Bruseli bolo založené 26. mája 2005. Dom slovenských regiónov už dva roky vyvíja svoju činnosť smerom k európskym inštitúciám, prispieva k zlepšeniu komunikácie medzi jednotlivými aktérmi v regiónoch a Európskou komisiou, Európskym parlamentom a Výborom regiónov – poradným orgánom EÚ, ktorého plnými členmi sú piati predsedovia samosprávnych krajov.

Umelecká tvorba zo slovenských regiónov bola počas mája priblížená bruselskej verejnosti a následne od 1. júna aj európskemu publiku.

Slávnostné otvorenie výstavy pod názvom Súčasné slovenské umenie: Maľba a plastika sa uskutoční dnes o 14. hodine v Európskej komisii – budova Berlaymont prvé poschodie. Výstavu v Európskej komisii slávnostne otvorí komisár Ján Figeľ spolu s predsedami samosprávnych krajov. Výstava v Európskej komisii pod záštitou komisára J. Figeľa bude trvať do 15. júna.

Dom slovenských regiónov predstaví skupinu 23 výtvarníkov narodených prevažne v 50. a 60. rokoch  20. storočia. Väčšina týchto umelcov vystaví svoju tvorbu v Bruseli po prvýkrát. Milovníci súčasného umenia sa môžu tešiť na diela, ktoré ilustrujú príťažlivý mnohotvárny maliarsky a sochársky svet slovenských umelcov.

„Výtvarné umenie svojou bezprostrednosťou vizuálneho, obrazového vyjadrenia nepozná hranice, prekračuje aj jazykovú bariéru a môže sa rýchlo šíriť prostredníctvom stále vyspelejších reprodukčných technológii. Výstava predostiera diela umelcov, pochádzajúcich vo veľkej väčšine z ich najnovšieho tvorivého obdobia približne posledných piatich rokov, v ktorých reagujú na najnovšie tvorivé tendencie v okolitom svete,“ hovorí kurátor výstavy PhDr. Štefan Zajíček.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA