Aké majú byť práva na dôchodok v zahraničí?

Ak Európsky parlament podporí včerajšie hlasovanie vo Výbore pre zamestnanosť, neprejde legislatíva umožňujúca cezhraničný prenos dodatočných penzijných práv. Komisia ju považuje za nevyhnutnú pre zlepšenie mobility pracovníkov.

Krátka správa

Keď sa pracovníci presúvajú z jednej krajiny do inej, zachovávajú si práva v súvislosti so štátny dôchodkom. Často však strácajú práva na dodatočné penzijné schémy.

Podľa Komisie tieto individuálne finančné straty obmedzujú mobilitu pracovníkov. Voľný pohyb je pritom jedným zo základných práv EÚ a mobilita pracovnej sily môže podľa Komisie pomôcť vyriešiť mnohé zo súčasných problémov trhu práce. V októbri 2005 preto Komisia navrhla smernicu o zlepšení prenositeľnosti dodatočných dôchodkových práv.

Návrh smernice sa zameral na prenositeľnosť, definovanú ako „možnosť získať a udržať si penzijné nároky  v prípade profesionálnej mobility“. Týka sa to troch hlavných oblastí: podmienok získania práv, uchovania práv a prenosnosti práv (definovanej ako „prenos kapitálu reprezentujúceho získané penzijné nároky z jednej schémy do druhej“).

V Európskom parlamente je však návrh smernice spochybňovaný, najmä kvôli kritike firiem, podľa ktorých by ich návrh Komisie zaťažil povinnosťou vyplácať mobilným pracovníkom dodatočné penzie. Europoslanci predložili viac ako 200 dodatkov, mnohé z nich sa týkali práve tejto obavy. Holandská spravodajkyňa Ria Oumen-Ruijten dohodla sériu 30 kompromisných dodatkov, na ktorých sa dokázali zhodnúť dve najväčšie skupiny – jej vlastná EPP-ED a Socialisti.

Prijaté dodatky obmedzujú rozsah smernice na penzijné schémy „vytvorené v súlade s národnou legislatívou a praxou a spojených so zamestnaneckým pomerom, so zámerom poskytnúť dodatočné dôchodky pre zamestnané osoby“. Objasňujú, že smernica nebude aplikovaná retrospektívne, ani na schémy ktoré prestali akceptovať nových členov, schémy ochrany pred insolventnosťou a likvidačné procedúry.

Liliane Volozinskis, riaditeľka pre sociálne otázky a zamestnanosť v asociácii malých a stredných podnikov – UEAPME – povedala: „Výbor Parlamentu urobil veľmi dôležité rozhodnutie v zrušení všetkých odkazov na prenositeľnosť. Pôvodný návrh Európskej komisie nemohol vôbec fungovať, nakoľko nezvážil komplexnosť a technické detaily prenosu práv z jednej krajiny do druhej, ani nehovoriac o spletitosti súvisiacich finančných aspektov.“

Plenárne zasadnutie Parlamentu má o návrhu smernice hlasovať 24. apríla 2007. Nemecké predsedníctvo už naznačilo zámer ešte viac oslabiť návrh predložený Komisiou.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA