Dvere európskeho trhu práce sú po novom roku otvorenejšie

Obyvatelia Bulharska a Rumunska môžu počnúc 1. januárom 2009 slobodne vycestovať za prácou do ďalších troch krajín EÚ – Grécka, Španielska a Dánska. Akokoľvek, viaceré členské krajiny stále neodstránili všetky obmedzenia pre pracovníkov z nových štátov EÚ.

Grécko, Španielsko a Dánsko od 1. januára 2009 otvorili svoje pracovné trhy pre obyvateľov Bulharska a Rumunska. Všetky tri krajiny sa v priebehu decembra 2008 rozhodli nepredĺžiť prechodné obdobia, počas ktorých boli možnosti uchádzať sa o prácu pre obyvateľov nových krajín obmedzené.

Obe členské krajiny zápasili s masívnym odlivom pracovnej sily do zahraničia už pred vstupom do EÚ. Najvyhľadávanejšími cieľmi tamojších pracovníkov sú tradične Taliansko a Španielsko, najmä pre jazykovú príbuznosť. Dôsledkom je skutočnosť, že napríklad každý 40. pracovník v Španielsku je bulharského alebo rumunského pôvodu (EurActiv 12/11/07). Ďalšími vyhľadávanými destináciami sú Veľká Británia a Nemecko (EurActiv 20/05/08).

Pri vstupe Bulharska a Rumunska do EÚ sa jednotlivé členské krajiny v otázke zavedenia prechodných období na ochranu domáceho trhu práce rozhodli rôzne. Dnes je situácia nasledovná:

Úplne otvorený pracovný trh pre obyvateľov Bulharska a Rumunska:

O pracovné povolenie sa musia obyvatelia Bulharska a Rumunska uchádzať v nasledovných krajinách:

 • Belgicko
 • Francúzsko (prechodné obdobie do 30.4.2009)
 • Holandsko
 • Luxembursko (povolenie sa vydáva na základe aktuálnej „situácie na trhu práce“)
 • Malta
 • Maďarsko (pre vybrané profesie nemusí pracovník žiadať o povolenie, ak je priaznivá „situácia na trhu práce“)
 • Nemecko
 • Portugalsko (pracovné vízum a povolenie na pobyt)
 • Rakúsko
 • Veľká Británia (naďalej sa tiež uplatňujú špeciálne programy pre najímanie vysoko kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia)
 • Taliansko
 • Írsko
 • Švajčiarsko (ako nečlenská krajina EÚ, ktorá je súčasťou EEA)
 • Nórsko (ako nečlenská krajina EÚ, ktorá je súčasťou EEA)

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA