Frattini chce „selektívny“ imigračný systém

Komisár pre spravodlivosť a vnútro Franco Frattini chce rokovať s krajinami, akými sú Mali, Mauretánia a Senegal, o vytvorení právneho rámca v oblasti imigrácie.

Krátka správa:

Cieľom programu navrhovaného komisárom Francom Frattinim, ktorý predstavil 15. januára 2007 na neformálnom stretnutí ministrov spravodlivosti EÚ v Drážďanoch, je prilákať do Európy kvalifikovaných afrických pracovníkov a bude postavený na modeli amerického systému „zelených kariet“. Nový systém by mal umožniť vysokokvalifikovaným imigrantom, ktorí získali pracovné povolenie v jednej z krajín EÚ, automaticky sa presťahovať do iných členských krajín.

Frattini tým po prvý raz naznačil, že EÚ hľadá spôsoby vytvorenia právneho rámca pre prijímanie imigrantov, zdôraznil však, že prístup prisťahovalcov na európsky trh práce bude len dočasný a jeho cieľom  má byť boj proti nedostatku kvalifikovaných pracovných síl v Európe.

„V boji proti nelegálnej imigrácii musí EÚ taktiež ponúknuť legálny prístup na svoj trh práce“, uviedol nemecký minister vnútra Wolfgang Schäuble po neformálnych rozhovoroch so svojimi európskymi kolegami. Schäuble dodal, že Únia sa zameria na dočasné migračné možnosti pre cudzincov v závislosti od špecifických potrieb európskeho trhu práce. 

Frattini vyjadril obavy z očakávanej vlny migrácie z Afriky v apríli a vyzval členské štáty, aby zabezpečili pomoc pri strážení južnej hranice EÚ – počet migrantov prichádzajúcich zo Subsaharskej Afriky na Kanárske ostrovy sa v minulom roku zvýšil na 31 000, čo je šesťnásobne viac ako v roku 2005. 

Ministri sa zhodli na tom, že ochrana vonkajších hraníc Únie a boj proti nelegálnej imigrácii naďalej ostáva jednou z hlavných priorít EÚ.

Približne pol milióna nelegálnych imigrantov prichádza každoročne do EÚ. Španielsko a iné južné členské krajiny sa viackrát sťažovali, že rozšírená EÚ-27 im nepomáha riešiť imigračnú krízu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA